Navigation


« maj 2018 »
PnWŚCzPSN
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

"kto mleko pije, ten zdrowo żyje"


 

Waldemar Broś
Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew.

 
  
 
    
 
 
 
 


 
 
KZSM Zw. Rew.

00-682 Warszawa, ul. Hoża 66/68
tel.: 22 372 03 72
fax: 22 372 03 25
e-mail: kzsm@kzsm.org.pl

Kursy walut

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-05-22
USD 3,6252 -0,99%
EUR 4,2812 -0,42%
CHF 3,6385 -0,70%
GBP 4,8814 -0,52%
Wspierane przez Money.pl

Polecamy

Partnerzy

   


 Powrót do poprzedniej strony Wydrukuj tę stronę

Strona Główna

12-04-2017

XLIII Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie


Tegoroczny finał XLIII Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie odbył się w dniach 5-7.04.2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP im. T. Kościuszki w Łowiczu. Grono pedagogiczne i uczniowie z Panią Dyrektor Marią Laską bardzo serdecznie i z dużym zaangażowaniem podejmowali u siebie młodzież i nauczycieli ze szkół spożywczych z całego kraju. Tradycyjnie już duże zainteresowanie Olimpiadą wykazały także okoliczne firmy mleczarskie i instytucje współpracujące z branżą mleczarską.

Zwycięzcy klasyfikacji indywidualnej XLIII Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie

Znaczącymi gośćmi byli:

  • Waldemar Broś – Prezes Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. w Warszawie,
  • Mateusz Śliżewski – Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie,
  • Krzysztof Figat – Starosta Łowicki,
  • Grzegorz Bogucki – Wicestarosta Łowicki,
  • dr inż. Klemens Ciesielski – Prezes Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy w Warszawie,
  • Karolina Strzelecka – Prezes Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu,
  • Sylwia Walkiewicz – Dyrektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Łowickiego.

Uroczystego otwarcia Olimpiady dokonali: Waldemar Broś – Prezes Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. w Warszawie, Krzysztof Figat – Starosta Łowicki i  Maria Laska – Dyrektor w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP im. T. Kościuszki w Łowiczu.

Patronat honorowy nad Olimpiadą objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezydent Miasta Łowicz.

Oprócz ww. zaproszonych gości było wiele innych znakomitych osobistości oraz przedstawicieli mediów (prasy, radia, telewizji).

Inicjatorem i głównym organizatorem Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie jest Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny w Warszawie. Organizacja przeprowadza Olimpiadę od 1996 roku przy ścisłej współpracy z Wydziałem Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olimpiada ma zasięg ogólnopolski. Przebiega ona, zgodnie z regulaminem, w trzech etapach.

Olimpiada jest organizowana dla uczniów średnich szkół zawodowych i mogą w niej brać udział uczniowie kształcący się w zawodach technologii żywności i technik przetwórstwa mleczarskiego. Uczniowie zgłaszają swój udział na zasadzie dobrowolności.

Pierwszy stopień zawodów wyłania reprezentację szkoły i odbywa się w danej szkole. O przystąpieniu do II stopnia Olimpiady szkoła miała obowiązek poinformować Komitet Główny do 15 listopada 2015 roku. Reprezentacje poszczególnych szkół składają się z czterech uczniów – laureatów pierwszego etapu Olimpiady oraz opiekunów – nauczycieli.

W tegorocznej Olimpiadzie uczestniczyły następujące szkoły: 

1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. T. Kościuszki w Łowiczu,

2) Zespół Szkół Spożywczych w Bydgoszczy                                       

3) Zespół Szkół nr 3 im. B. Chełmickiego w Rypinie,

4)  Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem,

5) Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. F. Kleeberga w Lublinie,

6)  Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży,

7)  Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu,

8) Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego w Kutnie,

9) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Słupsku, II Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Słupsku,

10)  Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim,

11)  Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie,

12)  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im .Jana Pawła II w Inowrocławiu. 

Zgodnie z założeniami Olimpiada jest trzydniowa. W pierwszym dniu przeprowadzono sprawdzian pisemny – test (II etap), mający za zadanie wyłonienie po trzech uczestników z każdej szkoły do udziału w finale (III etap). Uczestnik zawodów II stopnia, aby zostać finalistą tzn. uczestniczyć w zawodach III stopnia Olimpiady, musi uzyskać co najmniej 30% ogólnej liczby punktów podczas egzaminu w II stopniu zawodów.

W drugim dniu jest przeprowadzony etap pisemny i etap praktyczny, a w trzecim ustny. Etap pisemny przeprowadzony jest w formie testu składającego się z zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Składa się z dwóch części – w I części uczestnicy Olimpiady rozwiązywali zadania sprawdzające umiejętności i wiadomości właściwe dla kwalifikacji w zawodzie technik technologii żywności i technik przetwórstwa mleczarskiego, jednak zadania z dziedziny mleczarstwa w zakresie poszerzonym ponad wymagania programowe szkoły średniej. W części II uczestnicy rozwiązywali zadania sprawdzające wiadomości oraz umiejętności związane z zatrudnieniem i gospodarką. W części I test zawiera 50 zadań, a w części II – 20 zadań. Z tego etapu uczestnik może zdobyć maksimum 70 punktów.  Za każde zadanie można zdobyć 1 punkt.

Etap praktyczny przeprowadzany jest w formie pisemnej, a polega na opracowaniu projektu realizacji określonych prac wynikających z zadania o treści ogólnej z dziedziny przemysłu mleczarskiego. W ramach projektu uczeń ma do rozwiązania 6 zadań cząstkowo-problemowych. Jest to tzw. łączenie teorii z praktyką -  poszerzone ponad wymagania programowe szkoły średniej. Do zdobycia w tym etapie było 180 punktów.

Etap ustny odbywający się trzecim dniu Olimpiady dotyczy zagadnień związanych
z przetwórstwem mleka w trzech kategoriach:

- surowce i materiały pomocnicze oraz mikrobiologia i analiza mleczarstwa,

- technologia mleczarska,

- aparatura przemysłu spożywczego i zasady BHP.

Każdy uczestnik odpowiada z każdej kategorii losując pytania i może zdobyć maksimum 90 punktów.

Finał odbywa się kategorii indywidualnej i drużynowej. Odpowiedzi pisemne
są kodowane, a ich odtajnienie następuje po przeprowadzeniu sprawdzianu ustnego z udziałem publiczności.

Patronat nad stroną merytoryczną Olimpiady sprawuje Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie-Kortowo, co zapewnia wysoki poziom konkursu.

Konkursowe sprawdziany prowadziła Komisja działająca w składzie:

- prof. dr hab. Stefan Ziajka  – prof. dr hab.  w Katedrze Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie, przewodniczący jury

- dr inż. Maria Czerniewicz – adiunkt w Katedrze Mleczarstwa i Zarządzania  Jakością Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie,

- dr inż. Fabian Dajnowiec – adiunkt w Katedrze Inżynierii i Aparatury Procesowej Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie,

- mgr inż. Jakub Krogulec – Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew.
w Warszawie,

- dr inż. Sławomir Pimpicki     - adiunkt w Katedrze Mikroekonomii Wydziału Zarządzania UWM w Olsztynie

- dr inż. Jan Rybka      - Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego w Mrągowie, 

Ponadto do Komitetu Głównego Turnieju Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie zostali powołani:

- mgr Katarzyna Kaja Rybacka - Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew.
w Warszawie,

- mgr Melania Lipińska - Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew.
w Warszawie,

- mgr Maria Laska – Dyrektor w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP im. T. Kościuszki w Łowiczu,

- mgr inż. Edyta Kłak – nauczycielka w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP im. T. Kościuszki w Łowiczu. 

Laureatką tegorocznej Olimpiady została Joanna Monika Guzek – uczennica   Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP im. T. Kościuszki w Łowiczu, która uzyskała doskonały wynik 237 punktów na 340 możliwych do zdobycia. Drugie miejsce zajęła Dorota Agata Krasowska z Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem (220 punktów) a trzecie Agnieszka Michalska z  Zespołu Szkół nr 3 im. B. Chełmickiego w Rypinie (217 punktów).

Kolejne miejsca zajęli: Julia Wysocka z Zespołu Szkół nr 3 im. B. Chełmickiego w Rypinie (216 punktów), Anna Żuchowska z Zespołu Szkół nr 3 im. B. Chełmickiego w Rypinie (214 punktów) i  Dominika Skarbek z Zespołu Szkół Spożywczych w Bydgoszczy (212 punktów). 

W klasyfikacji zespołowej zwyciężyła reprezentacja uczniów z Zespołu Szkół nr 3 im. B. Chełmickiego w Rypinie (647 punktów), której opiekunem była pani Monika Naruszko. Drugie miejsce zajął Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Wysokiem Mazowieckiem (602 punkty) – opiekun pani Edyta Kłak, a trzecie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 RCKUiP im. T. Kościuszki w Łowiczu (591 punkty).

Laureaci i finaliści Olimpiady zawodów III stopnia uzyskali uprawnienia do zwolnienia na maturze z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zgodnie z postanowieniami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej działającej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Ponadto 14 najwyżej sklasyfikowanych uczniów uzyskało uprawnienia do przyjęcia na I rok studiów na Wydział Nauki o Żywności UWM w Olsztynie bez postępowania kwalifikacyjnego. Puchary i nagrody rzeczowe otrzymały szkoły, które uplasowały się w pierwszej trójce klasyfikacji drużynowej, pozostałe szkoły zostały również uhonorowane nagrodami i upominkami. Cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów otrzymali wszyscy uczestnicy Olimpiady. Laureaci Olimpiady otrzymali najwięcej nagród.

Laureatom Olimpiady uroczyście, w obecności zaproszonych gości, zostały wręczone nagrody przez  Przewodniczącego Komitetu Głównego prof. dr. hab. Stefana Ziajkę i Jakuba Krogulca–Kierownika Zespołu ds. Rynku i Ośrodka Szkoleń KZSM Zw. Rew. oraz członków jury i zaproszonych gości. Ponadto zwycięzca klasyfikacji drużynowej – szkoła z Rypina odebrała puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wręczony przez prof. dr hab. Stefana Ziajkę – Przewodniczącego Komitetu Głównego, który w swoim wystąpieniu podziękował organizatorom za znakomitą organizację Olimpiady a uczniom i ich opiekunom za przygotowanie do Olimpiady, co będzie skutkowało podniesieniem ich wiedzy zawodowej. W Olimpiadzie uczestniczyli przedstawiciele lokalnej telewizji, radia i prasy.

Na uwagę zasługuje fakt, że opiekunowie i grono pedagogiczne z Łowiczu w czasie trwania Olimpiady uczestniczyło w szkoleniu, na którym wykład wygłosił  dr inż. Jan Rybka w zakresie postępu techniczno-technologicznego twarogów i serów dojrzewających. Przygotowano również do degustacji nabiał z OSM Łowicz, OSM Głuchów ,OSM Skierniewice i OSM Krośniewice.

Na zakończenie Jakub Krogulec podziękował wszystkim za trud włożony w organizację Olimpiady i zaprosiła w imieniu organizatorów do wzięcia udziału w kolejnej XLIV Olimpiadzie Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie, która odbędzie się w Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży w dniach 4-6 kwietnia 2018 r.

XLIII Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie była finansowana z Funduszu Promocji Mleka.

Autor tekstu: Jakub Krogulec – Kierownik Zespołu ds. Rynku i Ośrodka Szkoleń KZSM Zw. Rew.Krajowy Związek Spółdzielni MleczarskichKrajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich
Związek Rewizyjny
ul. Hoża 66/68
00-682 Warszawa