Navigation




KZSM Zw. Rew.

00-682 Warszawa, ul. Hoża 66/68
tel.: 22 372 03 72
fax: 22 372 03 25
e-mail: kzsm@kzsm.org.pl

Kursy walut

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2017-05-26
USD 3,7248 +0,19%
EUR 4,1803 +0,02%
CHF 3,8381 +0,24%
GBP 4,7942 -0,61%
Wspierane przez Money.pl

Polecamy

Partnerzy

   


 





  
 
 



   
 
 
 
 


 
 






Powrót do poprzedniej strony Wydrukuj tę stronę

Rynek mleka

31-01-2017

BĘDZIE WSPARCIE NA RYNKU MLEKA W POLSCE


W dniu 24 stycznia 2017 r. do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych został przekazany projekt rozporządzenia rady ministrów w sprawie realizacji pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych.

Projekt rozporządzenia wdraża rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1613 z dnia 8 wrze-śnia 2016 r. Pomoc ta została uruchomiona przez Komisję Europejską w związku z trudną sytuacją na rynkach rolnych. Na mocy rozporządzenia Komisja Europejska udostępniła państwom człon-kowskim UE środki w całkowitej kwocie 350 mln EUR, w tym Polsce 22,67 mln EUR (ok. 98,69 mln PLN). Według projektu rozporządzenia pomoc finansowa ma zostać przyznana producentowi mleka w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mięsnych lub buhaja czystorasowe-go rasy mięsnej, aby umożliwić producentowi przejście na produkcję bydła mięsnego. Ponadto o pomoc mogą ubiegać się producenci trzody chlewnej spełniający określone w projekcie wymaga-nia.

Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie MRiRW



Krajowy Związek Spółdzielni MleczarskichKrajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich
Związek Rewizyjny
ul. Hoża 66/68
00-682 Warszawa