Navigation


« lipiec 2018 »
PnWŚCzPSN
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

"kto mleko pije, ten zdrowo żyje"


 

Waldemar Broś
Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew.

 
  
 
    
 
 
 
 
 
 
KZSM Zw. Rew.

00-682 Warszawa, ul. Hoża 66/68
tel.: 22 372 03 72
fax: 22 372 03 25
e-mail: kzsm@kzsm.org.pl

Kursy walut

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-07-20
USD 3,7170 +0,02%
EUR 4,3275 +0,28%
CHF 3,7199 +0,21%
GBP 4,8376 +0,06%
Wspierane przez Money.pl

Polecamy

Partnerzy

   


 Powrót do poprzedniej strony Wydrukuj tę stronę

Strona Główna

08-08-2017

KZSM Zw. Rew. skuteczne interweniuje w sprawie przepisów o konieczności zawierania umów


Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew., biorąc pod uwagę interesy członków Związku, w pismach adresowanych do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Rynku Rolnego zwracał się o wyjaśnienia w zakresie problemów dotyczących projektowanych zmian w przepisach Ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych w tym interpretację przepisów krajowych dotyczących praktycznego wdrożenia, aby nie kolidowały z Prawem Spółdzielczym, a Spółdzielnie miały możliwość dostosowania swoich statutów do zmian w przepisach.

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. aktywnie włączał się w konsultacje społeczne i prace dotyczące ustawy, do ostatniej chwili przed jej przyjęciem, czego dowodem jest pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w załączeniu poniżej), pracując nad korzystnym dla spółdzielców brzmieniem przepisów ustawy. Uwagi i sugestie KZSM Zw. Rew. zostały wzięte pod uwagę przez ustawodawcę i w dużej części uwzględnione.

Wybrane przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw załączamy poniżej.

Żeby ułatwić Spółdzielniom wprowadzanie przepisów o konieczności zawierania umów oraz wyjaśnić pewne zagadnienia z tym związane, odbyły się w Warszawie w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew., zorganizowane dla członków Związku, dwa spotkania  12 kwietnia i 20 lipca 2017 r. Podczas spotkań został przedstawiony i omówiony przykładowy ramowy projekt umowy oraz ogólne możliwości zmian w statutach spółdzielni, dostosowujące statuty do wprowadzanych przepisów.

Do spółdzielni - wyłącznie członków KZSM Zw. Rew. - zostały również przesłane, pocztą elektroniczną: ramowy projekt umowy i robocze propozycje/warianty dostosowania postanowień statutów spółdzielni mleczarskich do obowiązujących przepisów.

W załączeniu:

- Pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw precyzuje przepisy dotyczące obowiązku zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych.

Art. 1 ustawy wprowadza, między innymi, następujące zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków Rolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1006 – Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 11 maja 2017 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ARR i organizacji niektórych rynków rolnych):

Ust. 2) pkt b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

„1a. Uznaje się, że warunek zawarcia pisemnej umowy określony w punkcie 1 pkt 1 odpowiednio załącznika X i XI do rozporządzenia nr 1308/2013, art. 148 ust. 2 lit. B oraz art. 168 ust. 4 lit. b tego rozporządzenia jest spełniony również w przypadku zawarcia umowy w formie dokumentowej albo elektronicznej.

1b. Oprócz przypadku, o którym mowa w art. 148 ust. 3 oraz art. 168 ust. 5 rozporządzenia nr 1308/2013, przepisów ust. 1 nie stosuje się również w przypadku, gdy producent, o którym mowa w ust. 1 będący członkiem:

1)    grupy producentów rolnych w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach sprzedaje produkty rolne do grupy producentów rolnych, której jest członkiem,

4) organizacji producentów uznanej na podstawie art. 38i ust. 1 lub uznanej w rozumieniu przepisów o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych sprzedaje produkty rolne do tej organizacji

- jeżeli statut lub umowa, lub umowa członkowska tej grupy lub tej organizacji spełniają, w zależności od produktu, warunki określone w art. 125 lub art. 127 rozporządzenia nr 1308/2013 oraz odpowiednio w załączniku X lub XI do tego rozporządzenia albo art. 148 ust. 2 lit a-c albo art. 168 ust. 4 lit. a-c tego rozporządzenia.”

Podkreślenie dotyczy przypadków spółdzielni mleczarskich – dostaw mleka od producentów – członków spółdzielni o ile statuty spółdzielni lub przepisy i decyzje w nim zawarte lub z niego wynikające zawierają przepisy o podobnych skutkach do przepisów określonych w art. 148 ust. 2 lit. a, b, c. Krajowy Związek Spółdzielni MleczarskichKrajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich
Związek Rewizyjny
ul. Hoża 66/68
00-682 Warszawa