Navigation
KZSM Zw. Rew.

00-682 Warszawa, ul. Hoża 66/68
tel.: 22 372 03 72
fax: 22 372 03 25
e-mail: kzsm@kzsm.org.pl

Kursy walut

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2018-12-12
USD 3,7934 +0,45%
EUR 4,2993 +0,03%
CHF 3,8191 -0,20%
GBP 4,7556 -0,19%
Wspierane przez Money.pl

Polecamy

Partnerzy

   


 

  
 
    
 
 
 
 
 
 


Powrót do poprzedniej strony Wydrukuj tę stronę

Rynek mleka

24-01-2018

Problemy poruszone przez przedstawicieli spółdzielni na spotkaniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 17.01.2018 r. w siedzibie KZSM w Warszawie:


 1. Import sera po zaniżonych cenach – przyczyna spadku przychodów w zakładach mleczarskich. Podjęcie działań z urzędu przeciw podmiotom sprzedającym produkty poniżej kosztów ich wytworzenia.
 2. Uruchomienie z dniem 1 marca br. interwencji na rynku OMP.
 3. Prośba o stworzenie programów wspierających małe i średnie firmy.
 4. Propozycja utworzenia porozumienia pomiędzy zakładami mleczarskimi a sieciami handlowymi w sprawie ustalenia stałych cen obowiązujących w danym okresie czasu, które będą przez obie strony respektowane.
 5. Rozważenie wprowadzenia dofinansowania  „inwestycji proeksportowych”.
 1. Wymóg związany z przedstawieniem sieciom handlowym zaświadczenia o niestosowaniu pasz z GMO oraz odpowiedniego znakowania produktów. Sieci handlowe zapowiadają nieprzyjmowanie produktów bez takiego oznakowania.
 2. Problem związany z rozprzestrzenianiem się ASF w Polsce i konieczność podjęcia działań m.in. odstrzału dzików. 
 3. Sprawa wysokich cen masła w sieciach handlowych mimo obniżenia cen przez mleczarnie.
 4. Brak wypłat środków finansowych za straty spowodowane przez ubiegłoroczne huragany.
 5. Problemy w zakładach mleczarskich dotyczące rozliczania kar za przekroczenie kwot mlecznych.
 6. Sprawa umów z dostawcami mleka – w spółdzielniach dostawca jest właścicielem, decyzje kapitałowe należą do właścicieli, dlaczego rolnik ma mieć obowiązek podpisywania umowy sam ze sobą?
 7. UOKiK powinien  podjąć działania zapobiegające pobieraniu opłat półkowych przez sieci handlowe.
 8. Potrzeba zintegrowania wszystkich działań podmiotów państwowych działających na rzecz polskiego mleczarstwa, co pozwoli na szybsze i skuteczniejsze rozwiazywanie problemów.


Krajowy Związek Spółdzielni MleczarskichKrajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich
Związek Rewizyjny
ul. Hoża 66/68
00-682 Warszawa