Navigation
KZSM Zw. Rew.

00-682 Warszawa, ul. Hoża 66/68
tel.: 22 372 03 72
fax: 22 372 03 25
e-mail: kzsm@kzsm.org.pl

Kursy walut

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2017-10-20
USD 3,5966 +0,20%
EUR 4,2452 +0,17%
CHF 3,6601 -0,26%
GBP 4,7221 +0,03%
Wspierane przez Money.pl

Polecamy

Partnerzy

   


 

  
 
    
 
 
 
 


 
 


Powrót do poprzedniej strony Wydrukuj tę stronę

Rynek mleka

 

14-09-2017

Informujemy, że do KZSM Zw. Rew. wpłynęło pismo od Głównego Lekarza Weterynarii, dotyczące zakończenia negocjacji z ukraińskimi władzami przez KE w sprawie zharmonizowania świadectwa weterynaryjnego dotyczącego eksportu z Państw Członkowskich UE na Ukrainę mleka poddanego obróbce termicznej i produktów mleczarskich.

Strony uzgodniły, że datą rozpoczęcia korzystania z ww. świadectwa weterynaryjnego będzie 15 września 2017 r. Świadectwo zostało przetłumaczone na wszystkie języki urzędowe UE, a od 15 września będzie dostępne w systemie TRACES.

- świadectwo weterynaryjne UA

- pismo GIW

Mleczarstwo w Polsce
12-09-2017

Waldemar Broś, prezes zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich wystosował pismo do Marka Niechciała, prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w którym wyraża zaskoczenie i zdziwienie informacjami o kompleksowej kontroli kilkunastu największych polskich przetwórców mleka realizowanej na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

- pismo do UOKiK

Mleczarstwo w Polsce
11-09-2017

W załączeniu zamieszczamy skan pisma przesłanego do KZSM Zw. Rew. od Głównego Lekarza Weterynarii  w sprawie planowanej w najbliższym czasie kontroli polskich zakładów przez inspektorów kubańskich.

- pismo

Mleczarstwo w Polsce
08-09-2017

Informujemy, że do KZSM Zw. Rew. wpłynęło pismo od Głównego Lekarza Weterynarii, dotyczące nowych wymagań regulujących eksport mleka i produktów mleczarskich na rynek Japonii.

W załączeniu zamieszczamy pismo gdzie znajdują się ww. informację - TUTAJ

Link do wymagań weterynaryjnych – TUTAJ

Wzór Świadectwa weterynaryjnego dla surowego mleka i produktów mlecznych pozyskanych od zwierząt parzystokopytnych eksportowanych do Japonii z Polski - TUTAJ

Mleczarstwo w Polsce
02-09-2017

W załączeniu zamieszczamy informację przesłaną do KZSM Zw. Rew. przez Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju w sprawie konsultacji publicznych prowadzonych przez KE dotyczących ułatwień dla inwestycji w krajach UE. 

Celem konsultacji jest zbadanie czy celowe byłoby stworzenie ram w UE dla zapobiegania i polubownego rozwiązywania sporów pomiędzy inwestorami a organami publicznymi. 
KE oczekuje również na odpowiedzi przedsiębiorców na  temat tego czy prawa inwestorów w UE wymagają przejrzystości – KE przygotowuje wytyczne w tym obszarze. Konsultacje są dostępne na stronie - TUTAJ. Potrwają do dnia 3 listopada br.

Mleczarstwo w Polsce
22-08-2017

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w lipcu 2017 roku wyniosła 134,96 zł/1 hl i była wyższa o 33,3% niż w lipcu 2016 r. i o 1,5 % od ceny wypłaconej w czerwcu 2017 r.

Mleczarstwo w Polsce
17-08-2017

W wyniku starań i wystąpień KZSM Zw. Rew. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 informujemy, że sprawa została pozytywnie załatwiona. Kwota wsparcia inwestycji  została zwiększona z 3 do 10 mln złotych.

Załącznik:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dn. 22.06.2017 r.

Mleczarstwo w Polsce
11-08-2017

Informujemy, że na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii zostały zamieszczone wymagania dla produktów eksportowanych do Królestwa Arabii Saudyjskiej – TUTAJ.

W szczególności są to:

- GSO 323/1994 Wymagania ogólne w zakresie transportu i przechowywania schłodzonych i mrożonych środków spożywczych;

- GSO 382/1994 Maksymalne Limity pozostałości pestycydów w produktach rolnych i artykułach spożywczych – część 1;

- GSO 592/1995 Metody Pobierania Próbek Mięsa i Wyrobów Mięsnych;

- GSO 1016/1998 Kryteria Mikrobiologiczne Dotyczące Środków Spożywczych;

- GSO 2481/2015 Najwyższe dopuszczalne poziomy (NDP) pozostałości leków weterynaryjnych w żywności. 

Mleczarstwo w Polsce
08-08-2017

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew., biorąc pod uwagę interesy członków Związku, w pismach adresowanych do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Rynku Rolnego zwracał się o wyjaśnienia w zakresie problemów dotyczących projektowanych zmian w przepisach Ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych w tym interpretację przepisów krajowych dotyczących praktycznego wdrożenia, aby nie kolidowały z Prawem Spółdzielczym, a Spółdzielnie miały możliwość dostosowania swoich statutów do zmian w przepisach.

Mleczarstwo w Polsce
02-08-2017

Właściwe władze Kostaryki (SENESA) zaktualizowały na swojej stronie internetowej wykaz polskich zakładów mleczarskich uprawnionych do eksportu na tamtejszy rynek. Przedmiotowa lista została zamieszczona na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii – TUTAJ. Wszystkie zamieszczone na wykazie zakłady mogą prowadzić eksport na rynek Kostaryki. Jednakże zauważyć należy, iż strona kostarykańska wszystkim zakładom przyznała uprawnienia w zakresie: mleka w proszku, serwatki w proszku, koncentratu białek mleka i innych produktów mleczarskich zawierających tłuszcze roślinne. Strona polska wyjaśnia sprawę, jednocześnie na chwilę obecna zatwierdzone zakłady mogą prowadzić eksport wyłącznie w ww. zakresie asortymentu.

- pismo od GIW

Mleczarstwo w Polsce

<< <  Strona 2 z 21  > >>Krajowy Związek Spółdzielni MleczarskichKrajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich
Związek Rewizyjny
ul. Hoża 66/68
00-682 Warszawa