MleczarstwoPolskie.pl: Strona Główna

03-04-2017

KZSM zaprasza na szkolenie w dn. 16.05.2017 r.


Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. w Warszawie serdecznie zaprasza na jednodniowe szkolenie na temat:

,,KIEDY OPŁACA SIĘ STOSOWAĆ ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W MAŁEJ FIRMIE – WARSZTATY”

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkich przedstawicieli spółdzielni mleczarskich zainteresowanych w/w tematyką. Szkolenie będzie prowadził Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej, Pan Grzegorz Wiśniewski z ekspertami branżowymi.  

Seminarium szkoleniowe jest częścią cyklu ogólnopolskich spotkań w ramach projektu „OZE dla Firm” organizowanych dla przedsiębiorstw, którym pokazujemy jedyne możliwe na rynku opłacalne warianty inwestycji w OZE, które uczynią ją opłacalną i wyróżnią ją dodatkowo na rynku konkurencyjnym.

Celem szkolenia jest pokazać konkretne przykłady rozwiązań kiedy rzeczywiście opłaca się stosować OZE. Konieczność taka wynikła z naszych analiz i studium przypadków, gdyż temat ten coraz częściej jest podnoszony w firmach, gdy zaczynamy mówić o realnej redukcji kosztów energii oraz dodatkowo nabiera znaczenia w branży mleczarskiej gdzie rosnące oczekiwania klienta oraz przepisy dotyczące informowania o wpływie produktów na środowisko zaczynają mieć dla klienta znaczenie. Podczas szkolenia pokażemy jak poprawić korzyści w budżecie Państwa firmy oraz jak należy weryfikować i oceniać oferty rynkowe w tym zakresie aby wybrać tą właściwą, która da Państwu realną korzyść.

Szkolenie odbędzie się w dniu 16.05.2017 r. w godzinach 11.00 -14.40 w sali 415 w Warszawie w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew., ul. Hoża 66/68 (IV piętro).

Całkowity koszt uczestnictwa w szkoleniu od jednej osoby wynosi:

· dla spółdzielni zrzeszonych w KZSM i płacących regularnie składki 350 zł + 23% VAT czyli do zapłaty 430,50 zł (słownie: czterysta trzydzieści zł 50 gr)
· dla pozostałych
450 zł + 23% VAT czyli do zapłaty 553,50 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy zł 50 gr).

W ramach ustalonej zapłaty za udział w szkoleniu organizatorzy zapewniają zajęcia z w/w zagadnień, materiały szkoleniowe, poczęstunek w czasie przerw i obiad na zakończenie szkolenia.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do Krajowego Związku  Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. oferty zgłoszeniowej (załącznik nr 2) w nieprzekraczalnym terminie  do 9.05.2017 r. Ofertę zgłoszeniową można nadać faxem  (22) 372 03 66, (22) 372 03 55 lub e-mailem: k.rybacka@kzsm.org.pl.

Wpłacenie przelewem wyznaczonej kwoty pieniężnej od osoby na konto KZSM 53102010970000710201611128 powinno nastąpić po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie w danym terminie lub najwcześniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia w celu zachowania formalności prawnych przy wystawianiu faktur z datą pierwszego dnia kursu.

W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się z kol. Jakubem Krogulcem  tel.  22 372 03 66 lub telefon komórkowy 504 986 182.       

Załącznik:

  1. Szczegółowy program szkolenia
  2. Oferta zgłoszeniowa
Mleczarstwo w Polsce
Powrót do poprzedniej strony | Wydrukuj ten artykuł