MleczarstwoPolskie.pl: Strona Główna

03-04-2017

KZSM zaprasza na spotkanie seminaryjne dotyczące konieczności zawierania pisemnych umów na każde dostarczenie produktów rolnych


Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny w Warszawie zaprasza Prezesów i Członków Zarządów Spółdzielni oraz Radców Prawnych na spotkanie seminaryjne w dniu 12 kwietnia 2017 r. w siedzibie KZSM Zw. Rew sala 415.

Spotkanie odbędzie się w związku w licznymi pytaniami dotyczącymi konieczności zawierania pisemnych umów na każde dostarczenie produktów rolnych i karami pieniężnymi za brak lub wadliwość takich umów.

Ww. umowy zostały wprowadzone przepisami ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 z dnia 18 września 2015) a kary, przepisami ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. 2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.).

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 1100. Poprowadzi je Pan Lucjan Zwolak.

Prosimy o potwierdzenie obecności do 10 kwietnia 2017 r. do godz. 1400 telefonicznie 22 372 03 55 i 22 372 03 23 lub e-mailem: melania@kzsm.org.pl

Opłata manipulacyjna pokrywająca koszty organizacji spotkania wynosi 200 zł netto. Prosimy o wpłaty na konto KZSM Zw. Rew.
Numer konta PKO BP:

53 1020 1097 0000 7102 0161 1128

W cenie organizator zapewnia wykład, obiad i przerwy kawowe.

Z poważaniem

Waldemar Broś

Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew.

Mleczarstwo w Polsce
Powrót do poprzedniej strony | Wydrukuj ten artykuł