MleczarstwoPolskie.pl: Strona Główna

19-12-2017

Zaproszenie na szkolenie w dn. 25.01.2018 r.


Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. w Warszawie serdecznie zaprasza na jednodniowe szkolenie na temat:

„Ochrona danych osobowych (RODO) w praktyce – nowe obowiązki, zabezpieczenie danych osobowych, wymagana przepisami dokumentacja dla Spółdzielni Mleczarskich”.


Szkolenie w całości będzie oparte o stan prawny obowiązujący od 25 maja 2018 r. Wszystkie zagadnienia omawiane są w oparciu o tekst uchwalonego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkich chętnych zainteresowanych ww. tematem.

Prelegentem na szkoleniu będzie Jędrzej Sokół - specjalista  posiadający wieloletnie doświadczenie.

W załączniku nr 1 przedstawiono szczegółowy program szkolenia, cele i główne zalety szkolenia, metodologię szkolenia i dane o prowadzącym szkolenie.

Szkolenie odbędzie się w dniu 25.01.2018 r. w godzinach 10.00-15.00 w sali 415 w Warszawie w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew., ul. Hoża 66/68 (IV piętro).

Całkowity koszt uczestnictwa w szkoleniu od jednej osoby wynosi:

· dla spółdzielni zrzeszonych w KZSM i płacących regularnie składki 350 zł + 23% VAT czyli do zapłaty 430,50 zł (słownie: czterysta trzydzieści zł, pięćdziesiąt gr),

· dla pozostałych 500 zł + 23% VAT czyli do zapłaty 615 zł (słownie: sześćset piętnaście zł).

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. oferty zgłoszeniowej  (załącznik nr 2) w nieprzekraczalnym terminie do 15.01.2018 r.

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

W ramach ustalonej zapłaty za udział w szkoleniu organizatorzy zapewniają zajęcia z w/w zagadnień, materiały szkoleniowe na płycie CD, poczęstunek w czasie przerw i obiad na zakończenie szkolenia.

W razie przesłania oferty zgłoszeniowej  (załącznik nr 2) po ustalonym terminie koszt uczestnictwa wynosi:

· dla spółdzielni zrzeszonych w KZSM i płacących regularnie składki 450 zł + 23% VAT czyli do zapłaty 553,5 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy zł, pięćdziesiąt gr),

· dla pozostałych 550 zł + 23% VAT czyli do zapłaty 676,50 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt sześć zł, pięćdziesiąt gr).

Ofertę zgłoszeniową można wysłać e-mailem: k.rybacka@kzsm.org.pl lub marcis@kzsm.org.pl

Wpłacenie  przelewem wyznaczonej kwoty pieniężnej na konto KZSM Zw. Rew.: 53102010970000710201611128 powinno nastąpić po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie w danym terminie lub najwcześniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia w celu zachowania formalności prawnych przy wystawieniu faktur z datą pierwszego dnia kursu.

W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się z kol. Jakubem Krogulcem tel.  22 372 03 66 lub telefon komórkowy 504 986 182, ewentualnie przez w/w adres mailowy.      

UWAGA: Informację o szkoleniach organizowanych przez Ośrodek Szkoleń KZSM mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej: www.mleczarstwopolskie.pl .  

Załączniki:

  1. Informacje o szkoleniu/program
  2. Oferta zgłoszeniowa
Mleczarstwo w Polsce
Powrót do poprzedniej strony | Wydrukuj ten artykuł