MleczarstwoPolskie.pl: Strona Główna

26-02-2018

Posiedzenie Rady KZSM Zw. Rew.


W dniu 22.02.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady KZSM Zw. Rew. na którym został przyjęty plan pracy Komisji Rady na 2018 r.

Na zdjęciu Prezydium Rady KZSM Zw. Rew. od lewej: Z-ca Przewodniczącego - Jan Bartczak, Sekretarz - Barbara Szczerba, Przewodniczący Rady - Wojciech Wilamowski, Z-ca Przewodniczącego - Andrzej Kubiak

Rada uchwaliła budżet KZSM Zw. Rew. na 2018 r.

Poruszono szereg tematów związanych z sytuacja na rynku mleka m.in.:

- eksport produktów mleczarskich (niskie spożycie w kraju),

- import serów po zaniżonych cenach,

- marże w sieciach handlowych,

- spadek przychodów spółdzielni i cen płaconych rolnikom,

- brak narzędzi na rynku do zapewnienia stabilnych dochodów przetwórców i rolników,

- potrzeba szerokiej i powszechnej edukacji konsumentów dot. wartości zdrowotnych produktów mleczarskich (Telewizja, radio, Internet, prasa) itp.

Mleczarstwo w Polsce
Powrót do poprzedniej strony | Wydrukuj ten artykuł