MleczarstwoPolskie.pl: Zespół Technologii, Jakości Surowca i Produktów

Zespół Technologii, Jakości Surowca i Produktów

Skład Zespołu:

mgr inż. Marek Murawski,  inż.Tadeusz Maliborski oraz mgr inż. Ewa Muszalska  i mgr inż. Iwona Serocka - w ramach wydzielonego Zespołu Normalizacyjnego.

Zespół, oprócz zadań w ramach wydzielonej komórki ds. normalizacji, zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z integracją z Unią Europejską, a w tym:

- prowadzi bieżące konsultacje i doradztwo spółdzielniom mleczarskim, członkom Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich w zakresie technologii, organizacji bazy surowcowej, poprawy jakości  oraz interpretacji obowiązujących, bądź planowanych przepisów (norm, rozporządzeń unijnych i krajowych),

- reprezentuje interesy Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich wobec innych instytucji, w tym instytucji rządowych (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Inspektorat Weterynarii) i organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką mleczarstwa (Związek Prywatnych Przetwórców Mleka, Krajowa Izba Mleka, Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy, Rada Gospodarki Żywnościowej),

- współpracuje z unijnymi organizacjami pozarządowymi takimi jak: Europejskie Stowarzyszenie Mleczarstwa EDA  oraz Międzynarodowa Federacja Mleczarska FIL/IDF. (Kierownik Zespołu jest członkiem zarządu w EDA i w Polskim Komitecie FIL/IDF),

- inicjuje oraz bierze udział w pracach w zakresie krajowych opracowań, ekspertyz, programów i ustawodawstwa dotyczącego sektora mleczarskiego,

- opiniuje opracowania, programy, projekty uregulowań prawnych, odnoszące się do zagadnień związanych z mleczarstwem,  tworzonych przez inne instytucje,

- reprezentuje stanowisko Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich na różnych spotkaniach i konferencjach o tematyce mleczarskiej; kierownik Zespołu jest pełnomocnikiem Zarządu KZSM do spraw integracji z Unią Europejską.

Kierownik Zespołu przewodniczy pracom Komitetu Technicznego nr 35 ds. Mleka i Przetworów Mlecznych.

Zespół Technologii - kontakt tel.: 22 628 70 81, wew. 336

Zespół Normalizacji - kontakt tel.: 22 628 70 81, wew. 333, 351