MleczarstwoPolskie.pl: O KZSM

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny w Warszawie jest dobrowolną, samorządną organizacją zrzeszającą spółdzielnie mleczarskie oraz inne spółdzielnie, których przedmiot działania wiąże się bezpośrednio lub pośrednia z produkcją, przetwórstwem  i obrotem mlekiem bądź jego przetworami.

Podstawowymi celami KZSM jest pomoc zrzeszonym spółdzielniom w ich działalności statutowej, reprezentowanie i obrona interesów polskiego mleczarstwa  oraz rozwijanie spółdzielczości mleczarskiej, a także dostosowanie tego sektora do wymogów Unii Europejskiej. Obecnie KZSM zrzesza 93 członków, w tym 85 spółdzielni mleczarskich oraz 9 spółdzielni działających na rzecz mleczarstwa.

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich jest największą i najdłużej działającą organizacją mleczarską w Polsce.

Siedziba KZSM Zw. Rew. w Warszawie - ul. Hoża 66/68

Przeczytaj więcej o KZSM w rozdziałach wymienionych poniżej:

  1. Historia KZSM Zw. Rew.
  2. Cele KZSM Zw. Rew.
  3. Zadania Zarządu KZSM Zw. Rew. 
  4. Struktura organizacyjna KZSM Zw. Rew.
  5. Zespoły KZSM Zw. Rew.

 

NATIONAL ASSOCIATION OF DAIRY COOPERATIVES
REVISORY ASSOCIATION - click here