MleczarstwoPolskie.pl: Zarząd KZSM Zw. Rew.

Waldemar Broś
Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew.

Stanisław Wieczorek
Zastępca Prezesa Zarządu KZSM Zw. Rew.