Navigation


« grudzień 2019 »
PnWŚCzPSN
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

"kto mleko pije, ten zdrowo żyje"


 

Waldemar Broś
Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew.

 
  
 
    
 
 
 
 
 
 
KZSM Zw. Rew.

00-682 Warszawa, ul. Hoża 66/68
tel.: 22 372 03 72
fax: 22 372 03 25
e-mail: kzsm@kzsm.org.pl

Kursy walut

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2019-12-06
USD 3,8500 -0,17%
EUR 4,2721 -0,13%
CHF 3,8963 -0,07%
GBP 5,0527 -0,24%
Wspierane przez Money.pl

Polecamy

Partnerzy

   


 Powrót do poprzedniej strony Wydrukuj tę stronę

Strona Główna

14-03-2014

XL JUBILEUSZOWA OLIMPIADA WIEDZY O MLEKU I MLECZARSTWIE


Tegoroczny Jubileuszowy finał XL Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie odbył się w dniach 27.02.-1.03.2014 r. w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących w Łomży.

Organizatorami XL Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie byli Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich  Związek Rewizyjny i Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie-Kortowie.

Na zdjęciu: I miejsce w klasyfikacji indywidualnej (w środku): Marzena Kulawiak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie

Zgodnie z sugestią Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej postanowiono z dniem 1.09.2013 r. zmienić nazwę przedsięwzięcia z TURNIEJU WIEDZY O MLEKU I MLECZARSTWIE na OLIMPIADA WIEDZY O MLEKU I MLECZARSTWIE z zachowaniem kontynuacji Turnieju Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie.

XL Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie była finansowana z Funduszu Promocji Mleka.

Grono pedagogiczne i uczniowie z Panią Dyrektor Albiną Teresą Galik-Chojak
bardzo serdecznie i z dużym zaangażowaniem podejmowali u siebie młodzież
i nauczycieli ze szkół spożywczych z całego kraju. Tradycyjnie już duże zainteresowanie Olimpiadą wykazały także okoliczne firmy mleczarskie i instytucje współpracujące z branżą mleczarską.

Olimpiadę swoją obecnością zaszczycił Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew. Waldemar Broś.

Znaczącymi gośćmi byli również:

- Wojciech Dzierzgowski – Wicewojewoda podlaski,
- Lech Marek Szabłowski – Starosta łomżyński,
- Jacek Piorunek –członek zarządu województwa podlaskiego,
- Monika Lewandowska – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- Mirosława Kluczek – Wiceprezydent Miasta Łomży,
- Jerzy Kiszkiel – podlaski kurator oświaty,
- Józef Mioduszewski – Biuro Poselskie PSL,
- prof. dr hab. Roman Ender – Rektor WSA w Łomży,
- Stefan Krajewski – Dyrektor ARiMR Oddział w Łomży,
- Mieczysław Czerniawski – Prezydent Miasta Łomży,
-Robert Charmas – Rektor PWSIiP w Łomży,
- Katarzyna Gajownik - Królowa Mleka.

Na zdjęciu: Waldemar Broś – Prezes Zarządu KZSM i Katarzyna Gajownik – Królowa Mleka

Oprócz ww. zaproszonych gości było wiele innych znakomitych osobistości oraz przedstawicieli mediów (prasy, radia, telewizji).

Inicjatorem i głównym organizatorem Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie
jest Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny w Warszawie. Organizacja przeprowadza Olimpiadę od 1996 roku przy ścisłej współpracy z Wydziałem Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olimpiady ma zasięg ogólnopolski. Przebiega ona, zgodnie z regulaminem, w trzech etapach.

Olimpiada jest organizowana dla uczniów średnich szkół zawodowych i mogą w niej brać udział uczniowie kształcący się w zawodach technologii żywności i technik przetwórstwa mleczarskiego. Uczniowie zgłaszają swój udział na zasadzie dobrowolności.

Pierwszy stopień zawodów wyłania reprezentację szkoły i odbywa się w danej szkole. O przystąpieniu do II stopnia Olimpiady szkoła miała obowiązek poinformować Komitet Główny do 15 listopada 2013 roku. Reprezentacje poszczególnych szkół składają się z czterech uczniów – laureatów pierwszego etapu Olimpiady oraz opiekunów – nauczycieli.

W tegorocznej Olimpiadzie uczestniczyły następujące szkoły:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Białymstoku,
- Zespół Szkół Spożywczych w Bydgoszczy,
- Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle,
- Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie,
- Zespół Szkół Spożywczych i Przemysłu Chemicznego im. Gen. Fr. Kleeberga
w Lublinie,
- Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łowiczu,
- Zespół Szkół nr 3 im. B. Chełmickiego w Rypinie,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. St. Staszica we Włoszczowie,
- Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem.

Zgodnie z założeniami Olimpiada jest trzydniowa. W pierwszym dniu przeprowadzono sprawdzian pisemny – test (II etap), mający za zadanie wyłonienie po trzech uczestników z każdej szkoły do udziału w finale (III etap). Uczestnik zawodów II stopnia, aby zostać finalistą tzn. uczestniczyć w zawodach III stopnia Olimpiady, musi uzyskać co najmniej 30% ogólnej liczby punktów podczas egzaminu w II stopniu zawodów.

W drugim dniu jest przeprowadzony etap pisemny i etap praktyczny, a w trzecim ustny. Etap pisemny przeprowadzony jest w formie testu składającego się z zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Składa się z dwóch części – w I części uczestnicy Olimpiady rozwiązywali zadania sprawdzające umiejętności i wiadomości właściwe dla kwalifikacji w zawodzie technik technologii żywności i technik przetwórstwa mleczarskiego, jednak zadania z dziedziny mleczarstwa w zakresie poszerzonym ponad wymagania programowe szkoły średniej. W części II uczestnicy rozwiązywali zadania sprawdzające wiadomości oraz umiejętności związane z zatrudnieniem i gospodarką. W części I test zawiera 50 zadań, a w części II – 20 zadań. Z tego etapu uczestnik może zdobyć maksimum 70 punktów.  Za każde zadanie można zdobyć 1 punkt.

Etap praktyczny przeprowadzany jest w formie pisemnej, a polega na opracowaniu projektu realizacji określonych prac wynikających z zadania o treści ogólnej z dziedziny przemysłu mleczarskiego. W ramach projektu uczeń ma do rozwiązania 6 zadań cząstkowo-problemowych. Jest to tzw. łączenie teorii z praktyką -  poszerzone ponad wymagania programowe szkoły średniej. Do zdobycia w tym etapie było 180 punktów.

Etap ustny odbywający się trzecim dniu Olimpiady dotyczy zagadnień związanych
z przetwórstwem mleka w trzech kategoriach:

- surowce i materiały pomocnicze oraz mikrobiologia i analiza mleczarstwa,
- technologia mleczarska,
- aparatura przemysłu spożywczego i zasady BHP.

Każdy uczestnik odpowiada z każdej kategorii losując pytania i może zdobyć maksimum 90 punktów.

Finał odbywa się kategorii indywidualnej i drużynowej. Odpowiedzi pisemne są kodowane, a ich odtajnienie następuje po przeprowadzeniu sprawdzianu ustnego z udziałem publiczności.

Patronat nad stroną merytoryczną Olimpiady sprawuje Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie-Kortowo, co zapewnia wysoki poziom konkursu.

Konkursowe sprawdziany prowadziła Komisja działająca w składzie:

- prof. dr hab. Stefan Ziajka  – prof. dr hab.  w Katedrze Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie,
- dr inż. Maria Czerniewicz – adiunkt w Katedrze Mleczarstwa i Zarządzania  Jakością Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie,
- dr inż. Fabian Dajnowiec – adiunkt w Katedrze Inżynierii i Aparatury Procesowej Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie,
- dr inż. Sławomir Pimpicki    - adiunkt w Katedrze Mikroekonomii Wydziału Zarządzania UWM w Olsztynie
- dr inż. Jan Rybka     - Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego w Mrągowie,

Ponadto do Komitetu Głównego Turnieju Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie zostali powołani:

- mgr inż. Jakub Krogulec – Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew.
w Warszawie.
- mgr Katarzyna Kaja Rybacka - Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew.
w Warszawie,
- mgr Melania Lipińska - Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew.
w Warszawie,
- mgr inż. Albina Teresa Galik-Chojak – Dyrektor Zespołu Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących w Łomży,
- mgr inż. Marta Jankowska – nauczycielka z Zespołu Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących w Łomży.

Laureatką tegorocznej Olimpiady została Marzena Kulawiak– uczennica z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. St. Staszica we Włoszczowie, która uzyskała doskonały wynik 291 punktów na 340 możliwych do zdobycia. Drugie miejsce zajął Paweł Michalski z Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem (286 punktów) a trzecie Radosław Frankowski z również Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem (279 punktów).

Kolejne miejsca zajęli: Emilia Piętka z Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem (244 punkty), Patryk Wiśniewski z Zespołu Szkół nr 3 im. B. Chełmickiego w Rypinie (237 punktów) i  Karolina Serowska z Zespołu Szkół nr 3 im. B. Chełmickiego w Rypinie (236 punktów).

Na zdjęciu: I miejsce w klasyfikacji indywidualnej (w środku): Marzena Kulawiak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie

W klasyfikacji zespołowej zwyciężyła reprezentacja uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem (807 punktów), której opiekunem była pani Grażyna Kajurek. Drugie miejsce zajął Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. St. Staszica we Włoszczowie (711 punktów) – opiekun pani Maria Zawada, a trzecie Zespół Szkół nr 3 im. B. Chełmickiego w Rypinie (695  punktów) – opiekun pani Monika Naruszko.

Na zdjęciu: I miejsce w klasyfikacji drużynowej
Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem

Na zdjęciu: II miejsce w klasyfikacji drużynowej
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie

Na zdjęciu: III miejsce w klasyfikacji drużynowej
Zespół Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie

Laureaci i finaliści Olimpiadyzawodów III stopnia uzyskali uprawnienia do zwolnienia na maturze z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zgodnie z postanowieniami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej działającej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Ponadto 23 najwyżej sklasyfikowanych uczniów uzyskało uprawnienia do przyjęcia na I rok studiów na Wydział Nauki o Żywności UWM w Olsztynie bez postępowania kwalifikacyjnego. Puchary i nagrody rzeczowe otrzymały szkoły, które uplasowały się w pierwszej trójce klasyfikacji drużynowej, pozostałe szkoły zostały również uhonorowane nagrodami i upominkami. Cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów otrzymali wszyscy uczestnicy Olimpiady. Laureaci Olimpiady otrzymali najwięcej nagród.

Laureatom Olimpiady uroczyście, w obecności zaproszonych gości, zostały wręczone nagrody przez  Prezesa Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. Waldemara Brosia i przez Przewodniczącego Komitetu Głównego prof. dr. hab. Stefana Ziajkę oraz członków jury i zaproszonych gości. Ponadto zwycięzca klasyfikacji drużynowej – szkoła z Wysokiego Mazowieckiego odebrała statuetkę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wręczoną przez przedstawicielkę MRiRW Monikę Lewandowską. Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew. w Warszawie Waldemar Broś w swoim wystąpieniu podziękował organizatorom za znakomitą organizację Olimpiady a uczniom i ich opiekunom za przygotowanie do Olimpiady, co będzie skutkowało podniesieniem ich wiedzy zawodowej. W Olimpiadzie uczestniczyli przedstawiciele lokalnej telewizji, radia i prasy.

Na uwagę zasługuje fakt, że opiekunowie i grono pedagogiczne z Łomży w czasie trwania Olimpiady uczestniczyło w szkoleniu, na którym wykład wygłosił  dr inż. Jan Rybka w zakresie innowacji w mleczarstwie. Przygotowano również do degustacji nabiał z OSM Piątnica, SM Łapy i OSM Hajnówka którą prowadzili uczniowie z Łomży łącząc to z promocją produktów, dzięki temu nabywali wiedzę z zakresu marketingu. Na zakończenie Dyrektor Szkoły podziękowała wszystkim za trud włożony w organizację Olimpiady i zaprosiła w imieniu organizatorów do wzięcia udziału w kolejnej XLI Olimpiadzie Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie, która również odbędzie się w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży w dniach 16-18 kwietnia 2015 r.

Na zdjęciu: Albina Teresa Galik-Chojak Dyrektor Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży i Waldemar Broś – Prezes Zarządu KZSMKrajowy Związek Spółdzielni MleczarskichKrajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich
Związek Rewizyjny
ul. Hoża 66/68
00-682 Warszawa