Navigation


« grudzień 2019 »
PnWŚCzPSN
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

"kto mleko pije, ten zdrowo żyje"


 

Waldemar Broś
Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew.

 
  
 
    
 
 
 
 
 
 
KZSM Zw. Rew.

00-682 Warszawa, ul. Hoża 66/68
tel.: 22 372 03 72
fax: 22 372 03 25
e-mail: kzsm@kzsm.org.pl

Kursy walut

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2019-12-06
USD 3,8500 -0,17%
EUR 4,2721 -0,13%
CHF 3,8963 -0,07%
GBP 5,0527 -0,24%
Wspierane przez Money.pl

Polecamy

Partnerzy

   


 Powrót do poprzedniej strony Wydrukuj tę stronę

Strona Główna

28-04-2015

XLI OLIMPIADZIE WIEDZY O MLEKU I MLECZARSTWIE


Tegoroczny finał XLI Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie odbył się w dniach 16-18.04.2015 r. w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących w Łomży. Szkoła istnieje od 1952 roku. Jest to placówka oświatowo-wychowawcza kształcąca kadry techników weterynarii, przemysłu spożywczego, agrobiznesu i techników architektury krajobrazu, zaś w roku szkolnym 2007/2008 rozpoczęli naukę pierwsi uczniowie zdobywający zawód technika żywienia i gospodarstwa domowego.

Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem (I miejsce w klasyfikacji drużynowej)

XLI Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie była finansowana z Funduszu Promocji Mleka.

Grono pedagogiczne i uczniowie z Panią Dyrektor Albiną Teresą Galik-Chojak bardzo serdecznie i z dużym zaangażowaniem podejmowali u siebie młodzież i nauczycieli ze szkół spożywczych z całego kraju. Tradycyjnie już duże zainteresowanie Olimpiadą wykazały także okoliczne firmy mleczarskie i instytucje współpracujące z branżą mleczarską.

Albina Teresa Galik-Chojak – Dyrektor Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży

Znaczącymi gośćmi byli również:

- Agnieszka Muzyk – z-ca Prezydenta Miasta Łomży,

- Dorota Szymanowicz – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łomży,

- Roman Engler – Rektor WSA,

- Marian Czerski – Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łomży,

- Andrzej Piechociński – naczelnik Wydziału Oświaty w Łomży,

- Bernadetta Krynicka – przewodnicząca Rady Miasta Łomży.

Patronat honorowy nad Olimpiadą objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezydent Miasta Łomży.

Oprócz ww. zaproszonych gości było wiele innych znakomitych osobistości oraz przedstawicieli mediów (prasy, radia, telewizji).

Inicjatorem i głównym organizatorem Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie jest Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny w Warszawie. Organizacja przeprowadza Olimpiadę od 1996 roku przy ścisłej współpracy z Wydziałem Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olimpiady ma zasięg ogólnopolski. Przebiega ona, zgodnie z regulaminem, w trzech etapach.

Olimpiada jest organizowana dla uczniów średnich szkół zawodowych i mogą w niej brać udział uczniowie kształcący się w zawodach technologii żywności i technik przetwórstwa mleczarskiego. Uczniowie zgłaszają swój udział na zasadzie dobrowolności.

Pierwszy stopień zawodów wyłania reprezentację szkoły i odbywa się w danej szkole. O przystąpieniu do II stopnia Olimpiady szkoła miała obowiązek poinformować Komitet Główny do 15 listopada 2014 roku. Reprezentacje poszczególnych szkół składają się z czterech uczniów – laureatów pierwszego etapu Olimpiady oraz opiekunów – nauczycieli.

W tegorocznej Olimpiadzie uczestniczyły następujące szkoły:

- Zespół Szkół Spożywczych w Bydgoszczy,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach,

- Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle,

- Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. dr. A. Troczewskiego w Kutnie,

- Zespół Szkół Spożywczych i Przemysłu Chemicznego im. Gen. Fr. Kleeberga
w Lublinie,

- Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Łowiczu,

- Zespół Szkół nr 3 im. B. Chełmickiego w Rypinie,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. St. Staszica we Włoszczowie,

- Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem.

Zgodnie z założeniami Olimpiada jest trzydniowa. W pierwszym dniu przeprowadzono sprawdzian pisemny – test (II etap), mający za zadanie wyłonienie po trzech uczestników z każdej szkoły do udziału w finale (III etap). Uczestnik zawodów II stopnia, aby zostać finalistą tzn. uczestniczyć w zawodach III stopnia Olimpiady, musi uzyskać co najmniej 30% ogólnej liczby punktów podczas egzaminu w II stopniu zawodów.

W drugim dniu jest przeprowadzony etap pisemny i etap praktyczny, a w trzecim ustny. Etap pisemny przeprowadzony jest w formie testu składającego się z zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Składa się z dwóch części – w I części uczestnicy Olimpiady rozwiązywali zadania sprawdzające umiejętności i wiadomości właściwe dla kwalifikacji w zawodzie technik technologii żywności i technik przetwórstwa mleczarskiego, jednak zadania z dziedziny mleczarstwa w zakresie poszerzonym ponad wymagania programowe szkoły średniej. W części II uczestnicy rozwiązywali zadania sprawdzające wiadomości oraz umiejętności związane z zatrudnieniem i gospodarką. W części I test zawiera 50 zadań, a w części II – 20 zadań. Z tego etapu uczestnik może zdobyć maksimum 70 punktów.  Za każde zadanie można zdobyć 1 punkt.

Etap praktyczny przeprowadzany jest w formie pisemnej, a polega na opracowaniu projektu realizacji określonych prac wynikających z zadania o treści ogólnej z dziedziny przemysłu mleczarskiego. W ramach projektu uczeń ma do rozwiązania 6 zadań cząstkowo-problemowych. Jest to tzw. łączenie teorii z praktyką -  poszerzone ponad wymagania programowe szkoły średniej. Do zdobycia w tym etapie było 180 punktów.

Etap ustny odbywający się trzecim dniu Olimpiady dotyczy zagadnień związanych z przetwórstwem mleka w trzech kategoriach:

- surowce i materiały pomocnicze oraz mikrobiologia i analiza mleczarstwa,

- technologia mleczarska,

- aparatura przemysłu spożywczego i zasady BHP.

Każdy uczestnik odpowiada z każdej kategorii losując pytania i może zdobyć maksimum 90 punktów.

Finał odbywa się kategorii indywidualnej i drużynowej. Odpowiedzi pisemne
są kodowane, a ich odtajnienie następuje po przeprowadzeniu sprawdzianu ustnego z udziałem publiczności.

Patronat nad stroną merytoryczną Olimpiady sprawuje Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie-Kortowo, co zapewnia wysoki poziom konkursu.

Konkursowe sprawdziany prowadziła Komisja działająca w składzie:

- prof. dr hab. Stefan Ziajka  – prof. dr hab.  w Katedrze Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie, przewodniczący jury

- dr inż. Maria Czerniewicz – adiunkt w Katedrze Mleczarstwa i Zarządzania  Jakością Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie,

- dr inż. Fabian Dajnowiec – adiunkt w Katedrze Inżynierii i Aparatury Procesowej Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie,

- mgr inż. Jakub Krogulec – Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew.
w Warszawie,

- dr inż. Sławomir Pimpicki - adiunkt w Katedrze Mikroekonomii Wydziału Zarządzania UWM w Olsztynie

- dr inż. Jan Rybka  - Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego w Mrągowie,

Ponadto do Komitetu Głównego Turnieju Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie zostali powołani:

- mgr Katarzyna Kaja Rybacka - Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. w Warszawie,

- mgr Melania Lipińska - Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew.
w Warszawie,

- mgr inż. Albina Teresa Galik-Chojak – Dyrektor Zespołu Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących w Łomży,

- mgr inż. Marta Jankowska – nauczycielka z Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących w Łomży.

Przewodniczący Komitetu Głównego prof. dr. hab. Stefan Ziajka

Laureatem tegorocznej Olimpiady został Patryk Wiśniewski– uczeń  z Zespołu Szkół nr 3 im. B. Chełmickiego w Rypinie, który uzyskała doskonały wynik 267 punktów na 340 możliwych do zdobycia. Drugie miejsce zajął Marcin Ostaszewski z Zespołu Szkół Spożywczych i Przemysłu Chemicznego im. Gen. Fr. Kleeberga w Lublinie (265 punktów) a trzecie Magdalena Cichocka z Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle (259 punktów).Patryk Wiśniewski z Zespołu Szkół nr 3 im. B. Chełmickiego w Rypinie (I miejsce w klasyfikacji indywidualnej)

Kolejne miejsca zajęli: Kamil Kruszewski z Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem (252 punkty), Marzena Kulawiak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 we Włoszczowie (248 punktów) i  Robert Pawłowicz z Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem (234 punktów).

W klasyfikacji zespołowej zwyciężyła reprezentacja uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem (658 punktów), której opiekunem była pani Grażyna Kajurek. Drugie miejsce zajął Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. St. Staszica we Włoszczowie (622 punktów) – opiekun pani Maria Anna Jamróz, a trzecie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach (571  punktów) – opiekun pani Monika Kłodowska.Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem (I miejsce w klasyfikacji drużynowej)


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. St. Staszica we Włoszczowie (II miejsce w klasyfikacji drużynowej)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach (III miejsce w klasyfikacji drużynowej)

Laureaci i finaliści Olimpiady zawodów III stopnia uzyskali uprawnienia do zwolnienia na maturze z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zgodnie z postanowieniami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej działającej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Ponadto 12 najwyżej sklasyfikowanych uczniów uzyskało uprawnienia do przyjęcia na I rok studiów na Wydział Nauki o Żywności UWM w Olsztynie bez postępowania kwalifikacyjnego. Puchary i nagrody rzeczowe otrzymały szkoły, które uplasowały się w pierwszej trójce klasyfikacji drużynowej, pozostałe szkoły zostały również uhonorowane nagrodami i upominkami. Cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów otrzymali wszyscy uczestnicy Olimpiady. Laureaci Olimpiady otrzymali najwięcej nagród.

Laureatom Olimpiady uroczyście, w obecności zaproszonych gości, zostały wręczone nagrody przez  Przewodniczącego Komitetu Głównego prof. dr. hab. Stefana Ziajkę i mgr. inż. Jakuba Krogulca z KZSM Zw. Rew. oraz członków jury i zaproszonych gości. Ponadto zwycięzca klasyfikacji drużynowej – szkoła z Wysokiego Mazowieckiego odebrała puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wręczony przez Przewodniczącego Komitetu Głównego prof. dr. hab. Stefana Ziajkę, który w swoim wystąpieniu podziękował organizatorom za znakomitą organizację Olimpiady a uczniom i ich opiekunom za przygotowanie do Olimpiady, co będzie skutkowało podniesieniem ich wiedzy zawodowej. W Olimpiadzie uczestniczyli przedstawiciele lokalnej telewizji, radia i prasy.

Na uwagę zasługuje fakt, że opiekunowie i grono pedagogiczne z Łomży w czasie trwania Olimpiady uczestniczyło w szkoleniu, na którym wykład wygłosił  dr inż. Sławomir Pimpicki w zakresie motywowania pracowników w przedsiębiorstwie. Przygotowano również do degustacji nabiał z OSM Piątnica, SM Łapy i SM MLEKOVITA Wysokie Mazowiecki. Na zakończenie Dyrektor Szkoły podziękowała wszystkim za trud włożony w organizację Olimpiady i zaprosiła w imieniu organizatorów do wzięcia udziału w kolejnej XLII Olimpiadzie Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie, która również odbędzie się w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży w dniach 14-16 kwietnia 2016 r.

Autor tekstu: Jakub Krogulec – Kierownik Zespołu ds. Rynku i Ośrodka Szkoleń KZSM Zw. Rew.Krajowy Związek Spółdzielni MleczarskichKrajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich
Związek Rewizyjny
ul. Hoża 66/68
00-682 Warszawa