Navigation


« styczeń 2020 »
PnWŚCzPSN
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

"kto mleko pije, ten zdrowo żyje"


 

Waldemar Broś
Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew.

 
  
 
    
 
 
 
 
 
 
KZSM Zw. Rew.

00-682 Warszawa, ul. Hoża 66/68
tel.: 22 372 03 72
fax: 22 372 03 25
e-mail: kzsm@kzsm.org.pl

Kursy walut

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2020-01-22
USD 3,8202 -0,21%
EUR 4,2370 -0,21%
CHF 3,9328 -0,52%
GBP 4,9894 -0,05%
Wspierane przez Money.pl

Polecamy

Partnerzy

   


 Powrót do poprzedniej strony Wydrukuj tę stronę

Strona Główna

21-04-2009

XXXV TURNIEJ WIEDZY O MLEKU I MLECZARSTWIE


Tegoroczny finał XXXV Turnieju Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie odbył się w dniach 17-19.04.2009 r. w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży. Inicjatorem i głównym organizatorem Turnieju Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie jest Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny w Warszawie. Organizacja przeprowadza Turniej od 1996 roku przy ścisłej współpracy z Wydziałem Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Turniej ma zasięg ogólnopolski. Przebiega on zgodnie z regulaminem w trzech etapach. Zwycięzcy otrzymali indeksy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na wydziale Nauki o Żywności.

Zwycięzcy klasyfikacji indywidualnej z nagrodami

Duże zainteresowanie Turniejem wykazały także okoliczne firmy mleczarskie i instytucje współpracujące z branżą mleczarską.  Pierwszy raz honorowy patronat nad Turniejem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej, co znacząco podniosło rangę i prestiż imprezy.

Uroczyste otwarcie Turnieju

Znaczącymi gośćmi uczestniczącymi w Turnieju byli między innymi:
- Maciej Żywno – Wojewoda podlaski
- Wojciech Dzierzgowski – Wicewojewoda podlaski,
- Jerzy Brzeziński – Prezydent miasta Łomży,
- Krzysztof Choiński – Wiceprezydent miasta Łomży,
- Jerzy Kiszkiel – Podlaski Kurator Oświaty,
- Roman Engler – Rektor WSA w Łomży,
- Kazimierz Pieńkowski – Rektor PWSIiP w Łomży,
- Zbigniew Kalinowski – Prezes OSM Piątnica,
- dr inż. Lucyna Kłębukowska – Prodziekan ds. studenckich, Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Oprócz ww. zaproszonych gości było wiele innych znakomitych osobistości.

Przewodniczący i członkowie jury

Turniej jest organizowany dla uczniów średnich szkół zawodowych i mogą w nim brać udział uczniowie kształcący się w zawodach technologii żywności. Uczniowie zgłaszają swój udział na zasadzie dobrowolności.
Pierwszy stopień zawodów wyłania reprezentację szkoły i odbywa się w danej szkole. O przystąpieniu do II stopnia Turnieju szkoła miała obowiązek poinformować Komitet Główny do 15 listopada 2007 roku. Reprezentacje poszczególnych szkół składają się z czterech uczniów – laureatów pierwszego etapu Turnieju oraz opiekunów – nauczycieli.
W tegorocznym Turnieju uczestniczyły następujące szkoły:
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. KEN  w Białymstoku,
- Zespół Szkół Spożywczych i Przemysłu Chemicznego im. Gen. Fr. Kleeberga
w Lublinie,
- Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach,
- Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach,
- Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle,
- Zespół Szkół nr 3 im. B. Chełmickiego w Rypinie,
- Zespół Szkół nr 2 w Kutnie,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. ST. Staszica we Włoszczowej,
- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni,
- Zespół Szkół Rolniczych w Dobryszycach,
- Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem.
Zgodnie z założeniami Turniej jest trzydniowy. W pierwszym dniu przeprowadzono sprawdzian pisemny – test (II etap), mający za zadanie wyłonienie po trzech uczestników z każdej szkoły do udziału w finale (III etap). Uczestnik zawodów II stopnia, aby zostać finalista tzn. uczestniczyć w zawodach III stopnia Turnieju, musi uzyskać co najmniej 30% ogólnej liczby punktów podczas egzaminu w II stopniu zawodów.
W drugim dniu jest przeprowadzony etap pisemny i etap praktyczny, a w trzecim ustny. Etap pisemny przeprowadzony jest w formie testu składającego się z zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Składa się z dwóch części – w I części uczestnicy Turnieju rozwiązywali zadania sprawdzające umiejętności i wiadomości właściwe dla kwalifikacji w zawodzie technik technologii żywności, jednak zadania z dziedziny mleczarstwa w zakresie poszerzonym ponad wymagania programowe szkoły średniej. W części II uczestnicy rozwiązywali zadania sprawdzające wiadomości oraz umiejętności związane z zatrudnieniem i gospodarką. W części I test zawiera 50 zadań w części II – 20 zadań. Z tego etapu uczestnik może zdobyć maksimum 70 punktów. Każde zadanie wycenione jest na 1 punkt.
Etap praktyczny przeprowadzany jest w formie pisemnej, a polega na opracowaniu projektu realizacji określonych prac wynikających zadania o treści ogólnej z dziedziny przemysłu mleczarskiego. W ramach projektu uczeń ma do rozwiązania 6 zadań cząstkowo-problemowych. Jest to tzw. łączenie teorii z praktyką. Jest to poszerzone ponad wymagania programowe szkoły średniej. Do zdobycia w tym etapie było 180 punktów.
Etap ustny odbywający się trzecim dniu Turnieju dotyczy zagadnień związanych z przetwórstwem mleka w trzech kategoriach:
- surowce i materiały pomocnicze oraz mikrobiologia i analiza mleczarstwa,
- technologia mleczarska,
- aparatura przemysłu spożywczego i zasady BHP.
Każdy uczestnik odpowiada z każdej kategorii losując pytania i może zdobyć maksimum 90 punktów.
Finał odbywa się kategorii indywidualnej i drużynowej. Odpowiedzi pisemne są kodowane, a ich odtajnienie następuje po przeprowadzeniu sprawdzianu ustnego z udziałem publiczności.
Patronat nad stroną merytoryczna Turnieju sprawuje Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie-Kortowo co zapewnia wysoki poziom konkursu. Pytania nie są więc łatwe.
Konkursowe sprawdziany prowadziła Komisja działająca w składzie:
- prof. dr hab. Stefan Ziajka –prof. dr hab.  w Katedrze Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie,
- dr inż. Maria Czerniewicz – adiunkt w Katedrze Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie,
- dr inż. Fabian Dajnowiec – adiunkt w Katedrze Inżynierii i Aparatury Procesowej Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie,
- dr inż. Sławomir Pimpicki  - adiunkt w Katedrze Mikroekonomii Wydziału Zarządzania UWM w Olsztynie
- dr inż. Jan Rybka - TEWES-BIS Sp. z o.o. w Barczewie,
- mgr inż. Jakub Krogulec– Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. w Warszawie.
Ponadto do Komitetu Głównego Turnieju Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie zostali powołani:
- mgr Katarzyna Siemieniak- Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. w Warszawie,
- mgr Melania Lipińska- Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. w Warszawie,
- mgr inż. Albina Galik-Chojak – Dyrektor Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży
- mgr inż. Marta Jankowska - Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży.
Laureatem tegorocznego Turnieju została Klaudia Kulesza z Zespołu Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem, który uzyskał doskonały wynik 282 punkty na 340 możliwych do zdobycia. Drugie miejsce zajął Arkadiusz Rudnicki z Zespołu Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie (216 punktów), a trzecie Łukasz Michalak z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni (212 punktów). Kolejne miejsca zajęli: Artur Paprocki z  Zespołu Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie (207 punktów) i Dawid Wiśniewski z  Zespołu Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie (206 punktów). W klasyfikacji zespołowej bezkonkurencyjna była reprezentacja uczniów ze szkoły w Rypinie (629 pkt.), której opiekunem była pani Monika Naruszko. Drugie miejsce zajął Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem (568 pkt.) – opiekun pani Grażyna Kajurek, a trzecie Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni (532 pkt.) – opiekun pani Renata Pohl.

Zwycięzcy klasyfikacji zespołowej

Laureaci i finaliści Turnieju zawodów III stopnia uzyskali uprawnienia do zwolnienia na maturze z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zgodnie z postanowieniami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej działającej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Ponadto 8 najwyżej sklasyfikowanych uczniów uzyskało uprawnienia do przyjęcia na 1 rok studiów na Wydział Nauki o Żywności UWM w Olsztynie bez postępowania kwalifikacyjnego. Nagrody pieniężne i puchary otrzymała czołowa piątka laureatów zarówno w klasyfikacji indywidualnej jak i zespołowej. Oprócz tego cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów otrzymali wszyscy uczestnicy Turnieju.
Laureatom Turnieju uroczyście, w obecności zaproszonych gości, zostały wręczone nagrody przez przedstawiciela organizatora mgr inż. Jakuba Krogulca i przez Przewodniczącego Komitetu Głównego prof. dr hab. Stefana Ziajkę oraz prodziekana Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie dr inż. Lucynę Kłębukowską. Ponadto zwycięzca klasyfikacji drużynowej – szkoła nr 3 w Rypinie odebrała puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedstawiciele sponsorów osobiście wręczyli uczniom ufundowane nagrody.

Wręczanie nagród Laureatom Turnieju

Na uwagę zasługuje fakt, że opiekunowie i grono pedagogiczne z Łomży w czasie trwania Turnieju uczestniczyło w szkoleniu, na którym wykład wygłosił dr inż. Fabian Dajnowiec ,,Procesy membranowe w przemyśle mleczarskim”. Przygotowano również do degustacji nabiał z okolicznych mleczarni, którą   prowadzili uczniowie z Łomży łącząc to z promocją produktów, dzięki temu nabywali wiedzę z zakresu marketingu.
Na zakończenie Dyrektor Szkoły podziękowała za przeprowadzenie Turnieju w Łomży i zaprosiła w imieniu organizatorów do wzięcia udziału w kolejnym XXXVI Turnieju Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie.

Opracował:
Jakub Krogulec

Sponsorzy Turnieju:
Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny w Warszawie
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie Wydział Nauki o Żywności
Zakład Przetwórstwa Mięsnego „JBB” w Łysych
PPHU „TOMASZ” w Konarzycach
PPHU „EDPOL” w Łomży
Podlaski Kurator Oświaty
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomzy
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy
Spółdzielnia Mleczarska  MLEKOVITA  w Wysokiem Mazowieckiem
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy w Warszawie
Spółdzielnia Mleczarska „Ostrołęka” w Ostrołęce
„EUROHANSA” Sp. z o.o. Toruń
„KOLITH” Sp. z o.o. Szczecin
„SERTOP” Sp. z o.o. Tychy
Spółdzielnia Mleczarska w Łapach
„WITRA” Przed. Produkcyjno-Handlowe w Kusowie
Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w ŁomżyKrajowy Związek Spółdzielni MleczarskichKrajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich
Związek Rewizyjny
ul. Hoża 66/68
00-682 Warszawa