Navigation
KZSM Zw. Rew.

00-682 Warszawa, ul. Hoża 66/68
tel.: 22 372 03 72
fax: 22 372 03 25
e-mail: kzsm@kzsm.org.pl

Kursy walut

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2020-02-28
USD 3,9255 -0,40%
EUR 4,3355 +0,59%
CHF 4,0734 +0,46%
GBP 5,0657 -0,39%
Wspierane przez Money.pl

Polecamy

Partnerzy

   


 

  
 
    
 
 
 
 
 
 


Powrót do poprzedniej strony Wydrukuj tę stronę

Spółdzielczość

12-03-2009

Międzynarodowe Zasady Spółdzielcze


Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowego Związku Spółdzielczego podczas Kongresu odbywającego się w Manchesterze w dniach 20-23 września 1995 roku zaakceptowało zaktualizowane poniższe ZASADY SPÓŁDZIELCZE, które powinny stanowić działania każdej spółdzielni.

 

DEFINICJA

Spółdzielnia jest niezależnym stowarzyszeniem osób łączących się dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich wspólnych gospodarczych socjalnych oraz kulturalnych potrzeb i dążeń poprzez współposiadane i demokratyczne zarządzane przedsięwzięcie.

 

WARTOŚCI

Spółdzielnie swoją działalność opierają na wartościach takich jak : samopomoc, samoodpowiedzialność, demokracja, równość, sprawiedliwość i solidarność. Zgodnie z tradycjami założycieli ruchu, spółdzielcy wierzą w wartości etyczne uczciwości, otwartości, odpowiedzialności społecznej oraz troski o innych.

 

ZASADY

Zasady spółdzielcze są to wskazówki, zgodnie z którymi spółdzielnie w praktyce realizują swoje wartości:

 

1. Dobrowolne i otwarte członkostwo

Członkostwo w spółdzielni oparte jest na zasadzie dobrowolności i otwartości dla wszystkich, którzy mogą mieć z niego korzyść i którzy są gotowi ponieść związaną z nim odpowiedzialność bez względu na płeć, rasę, pozycję społeczną, wyznawaną religię oraz poglądy polityczne.

 

2. Demokratyczna kontrola członkowska

Członkowie spółdzielni aktywnie uczestniczą w podejmowaniu decyzji i kontrolują działalność spółdzielni poprzez swoich przedstawicieli, wybranych w sposób demokratyczny zgodnie z zasadą jeden członek - jeden głos. Przedstawiciele pochodzący z wyboru są odpowiedzialni wobec członków.

 

3. Ekonomiczne uczestnictwo członków

Członkowie sami określają wysokość udziałów członkowskich i podejmują decyzję odnośnie podziału nadwyżki. Jeśli od kapitału wniesionego przez członków są naliczane odsetki, są one z reguły ograniczone.

 

4. Samorządność i niezależność

Spółdzielnia jest organizacją autonomiczną, kontrolowaną przez swoich członków. Wszelkie porozumienia z innym organizacjami są możliwe pod warunkiem zachowania zasady demokratycznej kontroli i utrzymania pełnej spółdzielczej niezależności.

 

5. Kształcenie, szkolenie i informacja

Spółdzielnie zapewniają możliwość szkolenia swoim członkom, przedstawicielom i pracownikom, jak również dbają o informowanie ogółu społeczeństwa o zasadach i wartościach spółdzielczych.

 

6. Współpraca międzyspółdzielcza

Wszystkie organizacje spółdzielcze powinny ze sobą współpracować na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, by jak najlepiej służyć swoim członkom.

 

7. Troska o społeczność lokalną

Spółdzielnie są zobowiązane dbać o rozwój społeczności lokalnej, na terenie której działają.

 Krajowy Związek Spółdzielni MleczarskichKrajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich
Związek Rewizyjny
ul. Hoża 66/68
00-682 Warszawa