Navigation


« maj 2020 »
PnWŚCzPSN
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

"kto mleko pije, ten zdrowo żyje"


 

Waldemar Broś
Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew.

 
  
 
    
 
 
 
 
 
 
KZSM Zw. Rew.

00-682 Warszawa, ul. Hoża 66/68
tel.: 22 372 03 72
fax: 22 372 03 25
e-mail: kzsm@kzsm.org.pl

Kursy walut

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2020-05-29
USD 4,0031 -0,53%
EUR 4,4503 +0,54%
CHF 4,1621 +0,31%
GBP 4,9213 -0,21%
Wspierane przez Money.pl

Polecamy

Partnerzy

   


 Powrót do poprzedniej strony Wydrukuj tę stronę

Strona Główna

05-02-2012

INFORMACJA DLA PRZEDSTAWICIELI MEDIÓW!!!

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny serdecznie zaprasza przedstawicieli prasy, radia i telewizji na spotkanie z Markiem Sawickim - Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W spotkaniu weźmie udział także dr Jerzy Jankowski – Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej i prof. dr hab. Mirosław Gornowicz – Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Spotkanie odbędzie się w dniu 6.02.2012 r. (poniedziałek) w siedzibie KZSM Zw. Rew. w Warszawie, ul. Hoża 66/68, sala 415. Początek spotkania o godz. 1100.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Jakubem Krogulcem (tel. 22 372 03 66, tel. kom. 504 986 182) lub Kają Siemieniak (tel. 22 372 03 45).

Załącznik:
- zapowiedz i program spotkania z Ministrem Rolnictwa

Mleczarstwo w Polsce
05-02-2012

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. zaprasza Panią Prezes/Pana Prezesa Zarządu spółdzielni mleczarskiej i Panią Przewodniczącą/Pana Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółdzielni mleczarskiej na spotkanie z Markiem Sawickim - Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W spotkaniu weźmie udział także dr Jerzy Jankowski – Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej i prof. dr hab. Mirosław Gornowicz – Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Celem spotkania będzie omówienie Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2014-2020, kosztów produkcji mleka jako czynnika konkurencyjności polskiego mleczarstwa, propozycji rozwiązań w nowej ustawie Prawo spółdzielcze i aktualnej sytuacji na rynku skupu mleka, przetwórstwa i handlu artykułami mleczarskimi.

Program spotkania...

Mleczarstwo w Polsce
31-01-2012

Główny Inspektorat Weterynarii przekazał do konsultacji projekt zmian do Wytycznych dla zakładów mleczarskich dotyczących zapewnienia zgodności z wymaganiami Federacji Rosyjskiej oraz Unii Celnej.
Projekt zaleca, aby mleko zbiorcze z tras obejmujących gospodarstwa przechowujące mleko dłużej niż odpowiednio 24 lub 36 godzin było badane w kierunku ogólnej liczby drobnoustrojów z częstotliwością raz/2 miesiące/trasę na etapie przyjęcia do zakładu. Częstotliwość tych badań powinna być określona w procedurach zakładowych...

Źródło: farmer.pl

Mleczarstwo w Polsce
31-01-2012

KZSM Zw. Rew. przekazuje opinię do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą niektórych propozycji zawartych w pakiecie legislacyjnym Komisji Europejskiej dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020, które jeśli zostaną przyjęte w istotnym stopniu będą oddziaływały bezpośrednio na kondycję polskiego sektora mleczarskiego w nadchodzących latach.
KZSM Zw. Rew. wyraża głębokie zaniepokojenie propozycjami zmian Wspólnej Polityki Rolnej.

W załączeniu:
- pismo KZSM Zw. Rew. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Mleczarstwo w Polsce
27-01-2012

26 stycznia br. w Auli Kryształowej SGGW odbyła się Noworoczna Gala Agrobiznesu, poprzedzona II Konfrontacjami "Drogi do AgroSukcesu" na wybranych Wydziałach SGGW. Organizatorami tego ważnego agro-wydarzenia w skali ogólnopolskiej - podobnie jak przed rokiem są: Stowarzyszenie AgroBiznesKlub, Rektor SGGW oraz Redakcja AGRO. Patronat Honorowy pełnił Prezes Agencji Rynku Rolnego.

Gościem specjalnym spotkania pt. "Od nędzy do pieniędzy" był wybitny praktyk rolniczy - Marian Ilnicki, od 53 lat prezes Zarządu i twórca sukcesów Spółdzielczej Agrofirmy Witkowo - największego zakładu rolnego w Polsce (blisko 13.000 ha, roczna produkcja mleka ok. 20 mln l.).

W uroczystości wziął udział Waldemar Broś, Prezes KZSM Zw. Rew., Tadeusz Badach, Prezes OSM w Krasnymstawie, którzy razem z Januszem Skowrońskim, prezesem Tewes-Bis w Barczewie w spotkali się ze studentami wydziału Nauki o Żywności SGGWw Warszawie, gdzie mówili zarówno o historii jak i o aktualnej sytuacji w polskim mleczarstwie, szansach i zagrożeniach oraz o przyszłości sektora mleczarskiego. Spotkanie odbyło się pod roboczym tytułem "Na mlecznej drodze"...

Mleczarstwo w Polsce
25-01-2012

Spółdzielnie zrzeszone w KZSM Zw. Rew.

Zarząd Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. przypomina, że w 2012r. wygasa kadencja delegatów na Zjazd Delegatów KZSM Zw. Rew., którzy byli wybrani w 2008r. oraz w latach następnych, jeżeli byli wybrani na miejsce osób których mandat wygasł w toku kadencji.
Wybór delegatów na Zjazd KZSM Zw. Rew. zgodnie z pkt.12 art. 38 Prawa Spółdzielczego i ust. 2 §11 Statutu KZSM Zw. Rew.  należy do kompetencji walnego zgromadzenia / zebrania przedstawicieli.
W związku z powyższym przypominamy o obowiązku umieszczenia w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia /zebrania przedstawicieli  – wyboru delegatów na Zjazd Delegatów KZSM Zw.Rew.
Każda spółdzielnia zrzeszona w KZSM wybiera dwóch delegatów. Delegatami mogą być tylko członkowie spółdzielni, a jeżeli członkami spółdzielni są osoby prawne, to pełnomocnicy tych osób prawnych.

Mleczarstwo w Polsce
24-01-2012

24 stycznia 2012 r. w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. odbyło się spotkanie którego celem było podziękowanie Panu Piotrowi Pekarowi – redaktorowi  ,,Gazety Chłopskiej” za wieloletnią współpracę mającą na celu dobro polskiej spółdzielczości mleczarskiej. Spotkanie zorganizowano w  związku z przejściem przez niego na emeryturę.

Na zdjęciu od lewej: Waldemar Broś - Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew., Stanisław Wieczorek z-ca Prezesa Zarządu KZSM Zw. Rew. i Piotr Pekar

Mleczarstwo w Polsce
18-01-2012

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. zawiadamia, że jest już komplet uczestników na szkolenie w zakresie „Aktualne przepisy prawne dotyczące mleka i przetworów mlecznych ze szczególnym uwzględnieniem znakowania”, który ma się odbyć w dniach 1-2.02.2012r. w siedzibie naszej firmy.

Wszelkie zgłoszenia będą przyjmowane na następny termin kursu, który postaramy się zorganizować w najbliższym czasie.

Mleczarstwo w Polsce
17-01-2012

W warunkach globalizacji gospodarki, wpływ na sytuację na krajowym rynku mleka w głównej mierze odgrywać będzie koniunktura na świecie. Zakłada się, że w roku 2012 popyt eksportowy na produkty mleczarskie nie osłabnie, a zatem również w Polsce zakłady przetwórcze będą wykazywały zwiększone zapotrzebowanie na surowiec - wynika z analiz Agencji Rynku Rolnego.

Źródło: portalspozywczy.pl/ARR

Mleczarstwo w Polsce
17-01-2012

W warunkach globalizacji gospodarki, wpływ na sytuację na krajowym rynku mleka w głównej mierze odgrywać będzie koniunktura na świecie. Zakłada się, że w roku 2012 popyt eksportowy na produkty mleczarskie nie osłabnie, a zatem również w Polsce zakłady przetwórcze będą wykazywały zwiększone zapotrzebowanie na surowiec - wynika z analiz Agencji Rynku Rolnego.

Źródło: portalspozywczy.pl/ARR

Mleczarstwo w Polsce
17-01-2012

Towarzystwo Spółdzielców w Warszawie zwraca się z apelem i uprzejmą prośbą do spółdzielców i sympatyków spółdzielczości polskiej o przekazanie 1% opłacanego podatku dochodowego za 2011 rok, na statutową działalność Towarzystwa Spółdzielców w Warszawie, które od 2006 roku posiada status organizacji pożytku publicznego – szczegóły TUTAJ.

Mleczarstwo w Polsce
16-01-2012
Dane GUS z Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r. wskazują na silny proces koncentracji produkcji mleka. Pomiędzy Spisem Rolnym w 2002 r. a obecnym liczba producentów mleka obniżyła się o prawie 422 tys. do 455,9 tys., tj. o ponad 48 proc. W tym samym czasie udział gospodarstw posiadających od 10 do 49 krów zwiększył się z 6 proc. do prawie 17 proc. Jeszcze w 2007 r. nie przekraczał on 12 proc. Tym samym produkcja mleka na jedno gospodarstwo wzrosła z 13 tys. l do 26 tys. litrów - podają analitycy banku BGŻ.

 

Źródło:  Bank Gospodarki Żywnościowej

Mleczarstwo w Polsce
13-01-2012

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny w Warszawie serdecznie zaprasza na dwudniowe szkolenie na temat „Rozliczanie surowca w zakładach mleczarskich” - szczegóły tutaj.

Mleczarstwo w Polsce
11-01-2012

Jak informuje TVP Info, "W nowym roku kwotowym, który rozpoczyna się pierwszego kwietnia - po dwuletniej przerwie - na nowo zaczną obowiązywać zaliczki kar dla rolników, którzy przekroczyli swoje limity produkcji mleka. Właśnie rozpoczęły się zabiegi, aby je na nowo zawiesić, a problem dotyczy najprawdopodobniej około 50 tysięcy rolników.

– Po dwuletniej przerwie wracają zaliczki kar za przekroczenie unijnych limitów – alarmuje Waldemar Broś szef Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich

Źródło: Witold Katner, TVP Info

Mleczarstwo w Polsce
10-01-2012

KZSM Zw. Rew. zwraca się do Jeronimo Martins Dystrybucja S.A z pismem w sprawie pojawiających się niepokojących sygnałów od spółdzielni mleczarskich zrzeszonych w KZSM Zw. Rew. dotyczących trudności z umieszczaniem produkowanych przez nie wyrobów w sklepach Biedronka należących do ww firmy.

Załącznik:

- pismo KZSM

Mleczarstwo w Polsce
10-01-2012

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Waldemarem Brosiem, Prezesem KZSM Zw. Rew., pt. "Na straży polskiego mleczarstwa", który ukazał się w ostatnim wydaniu gazety Nowa Wieś Europejska.

Wywiad z Prezesem KZSM Zw. Rew. - część 1, część 2

Mleczarstwo w Polsce
09-01-2012

Produkcja mleka na świecie do 2020 r. wzrośnie o ponad 19 proc. - wynika z analiz ekspertów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych (FAO).
Jak zauważają eksperci, w ostatnich latach wzrosło zainteresowanie produktami mleczarskimi, m.in. w Chinach, w efekcie produkty te podrożały. Nabiał staje się coraz popularniejszy w tzw. krajach rozwijających się, ponieważ ludzie tam się wzbogacili i zmieniają model konsumpcji.
Prognoza OECD/FAO zakłada, że do 2020 r. produkcja mleka ma być o ponad 19,3 proc. większa niż w 2011 r. Oznacza to, że produkcja mleka na świecie powinna się zwiększyć w latach 2011-20 o niemal 140 mln ton, z 715 mln ton do prawie 853 mln ton...

Źródło: portal spożywczy

Mleczarstwo w Polsce
03-01-2012

W imieniu Prezesa Zarządu KRS Pana Alfreda Domagalskiego uprzejmie informujęmy, iż istnieje możliwość zgłaszania przez Krajową Radę Spółdzielczą kandydatur spółdzielni do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego. Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach:
 
1. Innowacyjność;
2. Obecność na rynku globalnym;
3. Ład korporacyjny i społeczna odpowiedzialnośc biznesu;
4. Zielona gospodarka;
 
Zgłoszenie kandydata odbywa sie poprzez wypełnienie stosownego wniosku zamieszczonego na stronie internetowej
www.prezydent.pl w zakładce "ważne linki" , "Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP" wraz z załacznikami oraz listem przewodnim...

Mleczarstwo w Polsce
02-01-2012

W załączeniu zamieszczamy pismo KZSM Zw. Rew. do Marka Sawickiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące: zawieszenia pobierania zaliczek za przekroczenie kwot mlecznych.

Załacznik:

- pismo do Ministra Rolnictwa

Mleczarstwo w Polsce


Krajowy Związek Spółdzielni MleczarskichKrajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich
Związek Rewizyjny
ul. Hoża 66/68
00-682 Warszawa