Navigation
KZSM Zw. Rew.

00-682 Warszawa, ul. Hoża 66/68
tel.: 22 372 03 72
fax: 22 372 03 25
e-mail: kzsm@kzsm.org.pl

Kursy walut

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2020-06-03
USD 3,9121 -0,46%
EUR 4,3859 -0,10%
CHF 4,0635 -0,95%
GBP 4,9186 -0,30%
Wspierane przez Money.pl

Polecamy

Partnerzy

   


 

  
 
    
 
 
 
 
 
 


Powrót do poprzedniej strony Wydrukuj tę stronę

Archiwum wiadomości serwisu KZSM

21-05-2020

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w kwietniu 2020 r. wyniosła 132,89 zł/1 hl i była niższa o 2,2% niż w  kwietniu 2019 r. Cena skupu mleka  w odniesieniu do marca 2020 r. była o 2,9% niższa.

Mleczarstwo w Polsce
20-05-2020

Sukcesem zakończył się proces renegocjacji wzoru świadectwa zdrowia dla mleka i produktów mlecznych eksportowanych na rynek japoński. Polscy producenci będą mogli kontynuować eksport swoich produktów.

Źródło: strona MRiRW

Mleczarstwo w Polsce
20-05-2020

Mając na uwadze wznowienie funkcjonowania placówek oświatowych od 25.05.2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zwana dalej: Agencją) informuje, iż produkty, które znajdują się na stanach magazynowych zatwierdzonych Dostawców wg stanu na dzień 13.03.2020 r. będących w posiadaniu KOWR należy przekazać do dnia 19.06.2020 r.:

  1. w pierwszej kolejności do szkół podstawowych, z którymi zatwierdzony Dostawca posiada zawartą umowę, celem udostępnienia ich dzieciom obecnym w placówce.
  2. w drugiej kolejności do jednostek, wskazanych w pkt 4 Wytycznych dla zatwierdzonych dostawców z dnia 18.03.2020 r., uzupełnionych w dniu 30.04.2020 r.
Mleczarstwo w Polsce
14-05-2020

14 maja 2020 r. wystartowała kampania edukacyjna: „Mleko na zdrowie!”. Celem kampanii jest szerzenie wiedzy na temat jakości produktów mlecznych, ich wpływie na zdrowie, hodowli bydła mlecznego oraz produkcji mleka i jego przetworów.

Mleczarstwo w Polsce
14-05-2020

KZSM Zw. Rew, otrzymał informację od Głównego Lekarza Weterynarii dotyczącą handlu produktami rolno-spożywczymi z Turcją, w której Biuro Handlowe Ambasady Republiki Tureckiej zawiadamia, że strona turecka do dnia 30 lipca 2020 r. będzie akceptować skany podpisanych weterynaryjnych świadectw zdrowia towarzyszących przesyłkom po uprzednio powiadomieniu stosowanych placówek tureckich szczebli prowincjonalnych. W załączeniu pismo wraz z informacja o ogólnym formacie adresu i inne ważne informacje.

- pismo

- kody

Mleczarstwo w Polsce
07-05-2020

Od jutra, tj. od 7 maja będzie można składać  wnioski o uzyskanie pomocy  do przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku (OMP), masła, serów, mięsa bydła w wieku ośmiu miesięcy życia i więcej, mięsa baraniego i koziego w wieku poniżej 12 miesiąca życia - więcej tutaj

W powyższych sprawach można bezpośrednio kontaktować się z pracownikami KOWR tj.

- z panem Robertem Milewskim w sprawie odłuszczonego mleka w proszku (OMP), masła, tel. 22 376 77 81

- z panią Moniką Brzezińską w sprawie serów, tel. 22 376 71 47.

Źródło: MRiRW 

Mleczarstwo w Polsce
06-05-2020

Do Głównego Inspektoratu Weterynarii wpłynęło pismo od właściwych władz Kuby z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wyjątkowego zezwolenia na eksport produktów mlecznych na tamtejszy rynek, w związku z sytuacja epidemiologiczną spowodowaną przez wirus SARS-CoV -2. Strona kubańska przedłuża ważność zezwoleń (uprawnień eksportowych) dla zakładów, które były wcześniej upoważnione do eksportu na tamtejszy rynek. Przedmiotowe uprawnienia zostały przedłużone do momentu unormowania się sytuacji międzynarodowej.  

- pismo

Mleczarstwo w Polsce
30-04-2020

W załączeniu zamieszczamy ofertę współpracy,  od znaczącej arabskiej agencji ds. rolnych tj. ARAB AUTHORITY FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT Z DUBAJU, która aktualnie jako jeden z partnerów strategicznych mocą spec-ustawy gromadzi dla Emiratów zapasy żywności.

Mleczarstwo w Polsce
27-04-2020

Zapraszany do obejrzenia wideorozmowy pt. ,,Rolnictwo w czasie kryzysu” z udziałem Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W rozmowie uczestniczył Waldemar Broś, Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew., który przedstawił aktualną sytuację w sektorze mleczarskim. W dyskusji głos zabrał również  Główny Lekarz Weterynarii, dr Bogdan Konopka oraz przedstawiciele innych organizacji branżowych. Organizatorem był Instytut Gospodarki Rolnej.

Obejrzyj rozmowę

Mleczarstwo w Polsce
21-04-2020

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w marcu 2020 r. wyniosła 136,86 zł/1 hl i była niższa o 0,7% niż w marcu 2019 r. Cena skupu mleka w odniesieniu do lutego 2020 r. była o 0,4% niższa.

Mleczarstwo w Polsce
21-04-2020

W imieniu Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spóldzielczej - Pana Mieczysława Grodzkiego, zamieszczamy Apel „Kupując w sklepie spółdzielczym wspierasz Polskich Wytwórców”

Mleczarstwo w Polsce
21-04-2020
Uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy za pośrednictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi informację przekazaną przez Ambasadę Turcji w Polsce nt. zmiany (uproszczenia) w obiegu dokumentów towarzyszących wysyłkom produktów rolno-spożywczych do Turcji.
 
Poniżej tłumaczenie robocze informacji z Ambasady Turcji, a w załączniku jej
wersja oryginalna oraz wykaz Regionalnych Kodów Rejestracyjnych.
 
- wersja oryginalna
Mleczarstwo w Polsce
06-04-2020

Właściwe władze Kolumbii poinformowały stronę Polską, iż w celu złagodzenia negatywnego wpływu pandemii COVID 19 na światowy handel, w przypadku produktów przeznaczonych na wskazany rynek, akceptowane są obecnie skany podpisanych świadectw zoo sanitarnych (weterynaryjnych świadectw zdrowia) przesłane drogą elektroniczą w formacie PDF.

- pismo

- lista adresów e-mail portów wejścia w Kolumbii

Mleczarstwo w Polsce
23-03-2020

W załączeniu zamieszczamy zapis rozmowy z dnia 17.03.2020 r. pn. EDA – wpływ/konsekwencje epidemii korona wirusa na mleczarstwo.

Tłumaczenie powyższego materiału na język polski jest finansowane ze środków z Funduszu Promocji Mleka

- materiał TUTAJ

Mleczarstwo w Polsce
23-03-2020
Na podstawie informacji otrzymanej z Ambasady RP w Singapurze, KOWR uprzejmie informujemy, iż w związku z zakłóceniami w łańcuchach dostaw podstawowych produktów spożywczych i innych produktów pierwszej potrzeby, Singapur pilnie poszukuje dodatkowych źródeł dostaw, przede wszystkim żywności, w tym:
Mleczarstwo w Polsce
20-03-2020

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w lutym 2020 r. wyniosła 137,38 zł/1 hl i była niższa o 0,5% niż w  lutym 2019 r. Cena skupu mleka  w odniesieniu do stycznia 2020 r. była o 0,1% wyższa.

Mleczarstwo w Polsce
11-03-2020

W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, wywołującego u ludzi COVID-19, Główny Lekarz Weterynarii informuje, że zgodnie z informacją Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) obecnie nie ma dowodu, że żywność jest źródłem lub jedną z dróg przenoszenia wirusa. Również dotychczasowe doświadczenia związane z występowaniem koronawirusów wskazują, że przenoszenie wirusów poprzez żywność nie występowało.

Źródło: https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Zywnosc-nie-jest-zrodlem-lub-jedna-z-drog-przenoszenia-COVID-19/idn:1264
Mleczarstwo w Polsce
10-03-2020

W załączeniu zamieszczamy pismo od Głównego Lekarza Weterynarii informujące, że właściwe władze Chińskiej Republiki Ludowej powiadomiły, iż zakłady mleczarskie zainteresowane uzyskaniem uprawnień ekspertowych na wskazany rynek w zakresie mleka fermentowanego i/lub mleka fermentowanego smakowego, powinny wypełnić specjalny formularz przekazany przez stronę chińską. Z uwagi na fakt, że ww. dokument jest wyłącznie w chińskiej wersji językowej Główny Lekarz Weterynarii zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokonanie jego tłumaczenia na język polski i angielski.

- pismo

Mleczarstwo w Polsce
10-03-2020

Poniżej przesyłamy informację otrzymaną z Ambasady RP w Moskwie dotyczącą etykietowania produktów mleczarskich w Rosji.

Zgodnie z najnowszymi informacjami otrzymanymi z Ambasady RP w Moskwie – okres pilotażowego projektu dotyczącego etykietowania produktów mleczarskich w Rosji został przedłużony do 31.03.2020r., natomiast obowiązkowe znakowania nadal na chwile obecną ma obowiązywać od 1 czerwca 2020r. Rozporządzenie rządu RU nr 1533-r z dn. 13.06.2019r. rozszerzyło listę produktów podlegających obowiązkowemu etykietowaniu (ustaloną rozporządzeniem rządu RU z 28.04.2018 r. nr 792-r) o wybrane rodzaje produktów mlecznych. Produkty te są oznaczone następującymi kodami taryfy celnej Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Mleczarstwo w Polsce
28-02-2020

W załączeniu zamieszczamy komentarz dr Ryszarda Kujawiaka, Szefa badań i rozwoju Sano nt. oznakowania „Bez GMO”.

,,Szanowni Panowie Redaktorzy Naczelni,

gratuluję znakomitego artykułu "Za te pomysły zapłacą rolnicy" w TPR nr 8 str 56-57.

Pomysł to niefortunny, aby zdobywać rynek produktami mlecznymi od krów żywionych paszami  "Bez GMO", co jest wymysłem czysto marketingowym, szczególnie jeżeli chodzi o krowy. Jak to zwykle bywa, nas fachowców o zdanie się nikt nie pyta.

A prawda jest taka, że nawet gdybyśmy założyli, że GMO jest szkodliwe dla człowieka, choć badania dowodzą, że nie jest, to na pewno nie jest szkodliwe w produktach mleczarskich. Większość krów w Polsce nie je śruty sojowej, która jest praktycznie głównym i w zasadzie jedynym źródłem GMO w paszach.

Mleczarstwo w Polsce
21-02-2020

Według Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu mleka w styczniu 2020 r. wyniosła 137,19 zł/1 hl i była niższa o 2,5% niż w  styczniu 2019 r. Cena skupu mleka  w odniesieniu do grudnia 2019 r. była o 1,8% niższa.

Mleczarstwo w Polsce
20-02-2020

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze świata mleczarskiego przygotowanymi przez EDA (Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Mleka).

Tłumaczenie Biuletynu Informacyjnego EDA na język polski jest finansowane ze środków z Funduszu Promocji Mleka i zostało przygotowane przez Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy.

- dairy flasch 2 (7s) 2020

- dairy flasch 3 (7s) 2020

 

Mleczarstwo w Polsce
03-02-2020

W załączeniu zamieszczamy komunikat prasowy oraz specjalnie przygotowany w tym celu dokument, w którym Europejskie Stowarzyszanie Przetwórców Mleka (EDA) wskazuje kluczowe postulaty wobec przyszłych relacji EU-UK.

Materiały zostały przetłumaczone na język polski przez Krajowe Stowarzyszanie Mleczarzy dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Promocji Mleka.

- komunikat prasowy

- przyszłe mleczarskie ramy działania UE

Mleczarstwo w Polsce
30-01-2020

Na stronie internetowej KOWR opublikowane zostało zaproszenie do udziału w wydarzeniu promującym polską żywność, połączonym z możliwością sprzedaży produktów, w hali targowej Markthalle Neun w Berlinie (Niemcy) w dn. 19-21 marca 2020 r.: link do wydarzenia - tutaj

Termin na przesyłanie zgłoszeń do udziału w wydarzeniu upływa w dn. 11 lutego br.

Mleczarstwo w Polsce
27-01-2020

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami ze świata mleczarskiego przygotowanymi przez EDA (Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Mleka). W najnowszym Biuletynie Informacyjnym znajdziemy m.in.: informacje dot. Brexitu i jego wpływu na mleczarstwo, jednej bazy dla wszystkich oznakowań geograficznego miejsca pochodzenia, wzrostu działań promocyjnych unijnej żywności.

Tłumaczenie Biuletynu Informacyjnego EDA na język polski jest finansowane ze środków z Funduszu Promocji Mleka i zostało przygotowane przez Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy.

Mleczarstwo w Polsce

Strona 1 z 14  > >>Krajowy Związek Spółdzielni MleczarskichKrajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich
Związek Rewizyjny
ul. Hoża 66/68
00-682 Warszawa