MleczarstwoPolskie.pl: Stanisław Wieczorek - Zastępca Prezesa Zarządu KZSM Zw. Rew.