Navigation
KZSM Zw. Rew.

00-682 Warszawa, ul. Hoża 66/68
tel.: 22 372 03 72
fax: 22 372 03 25
e-mail: kzsm@kzsm.org.pl

Kursy walut

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2020-01-23
USD 3,8308 +0,28%
EUR 4,2463 +0,22%
CHF 3,9535 +0,53%
GBP 5,0312 +0,84%
Wspierane przez Money.pl

Polecamy

Partnerzy

   


 

  
 
    
 
 
 
 
 
 


Powrót do poprzedniej strony Wydrukuj tę stronę

,,AKTUALNE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZNAKOWANIA”.

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. w Warszawie serdecznie zaprasza na dwudniowe szkolenie na temat:

,,AKTUALNE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZNAKOWANIA”.

Program obejmuje 12 godzin w formie wykładów i zajęć seminaryjnych.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z aktualnymi zmianami dotyczącymi przepisów prawnych, znakowania mleka i przetworów mlecznych, a także z bieżącymi pracami prowadzonymi w Unii Europejskiej na temat substancji dodatkowych, aromatów i enzymów. Przedstawione zostaną także zasady opracowania zakładowego dokumentu normalizacyjnego. Istnieje również możliwość praktycznej oceny poprawności znakowania produktów mleczarskich przywiezionych przez uczestników.

Szkolenie kierowane jest do kadry zarządzającej i pracowników zajmujących się powyżej wymienionymi zagadnieniami.

Szkolenie odbędzie się w dniach 1-2.02.2012 r. w godzinach 11.30 – 17.15 (I dzień) i 9.00 – 15.00 (II dzień) w sali 415 w Warszawie w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. w Warszawie, ul. Hoża 66/68. Szczegółowy program seminarium przedstawia załącznik nr 1. Przewidywana grupa szkoleniowa maksymalnie do 20 osób.

Całkowity koszt uczestnictwa w szkoleniu od jednej osoby wynosi:
· dla spółdzielni zrzeszonych w KZSM i płacących regularnie składki: 750 zł+23% VAT; do zapłaty 922,50 zł; słownie: dziewięćset dwadzieścia dwa zł pięćdziesiąt gr,

· dla pozostałych:
950 zł +23% VAT, do zapłaty 1168 zł ; słownie: jeden tysiąc sto sześćdziesiąt osiem zł.

W ramach ustalonej zapłaty za udział w szkoleniu organizatorzy zapewniają wykłady z w/w zagadnień, materiały szkoleniowe, poczęstunek w czasie przerw i obiady oraz kolację pierwszego dnia.

Noclegi uczestnicy proszeni są załatwiać we własnym zakresie. 

Najbliżej miejsca szkolenia znajduje się hotel Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy SCSK ,,Żurawia” w którym cena pokoju za dobę łącznie ze śniadaniem wynosi 160 zł  (tel.: 22 630 05 00, fax 22 63 00 627, e-mail: rezerwacje@zlsp.org.pl).

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do Krajowego Związku  Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. oferty zgłoszeniowej  (załącznik nr 2) w nieprzekraczalnym terminie  do 24.01.2012 r. Ofertę zgłoszeniową można nadać faxem  22 372 03 66 lub 22 372 03 55.

Wpłacenie przelewem wyznaczonej kwoty pieniężnej od osoby na konto KZSM 53102010970000710201611128 powinno nastąpić po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie w danym terminie lub najwcześniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia w celu zachowania formalności prawnych przy wystawianiu faktur z datą pierwszego dnia kursu.

W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się z kol. Jakubem Krogulcem tel.: 22 372 03 66 lub telefon komórkowy 504 986182.

Załączniki:

1) Szczegółowy program szkolenia.

2) Oferta zgłoszeniowa.

 Krajowy Związek Spółdzielni MleczarskichKrajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich
Związek Rewizyjny
ul. Hoża 66/68
00-682 Warszawa