Navigation
KZSM Zw. Rew.

00-682 Warszawa, ul. Hoża 66/68
tel.: 22 372 03 72
fax: 22 372 03 25
e-mail: kzsm@kzsm.org.pl

Kursy walut

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2019-12-06
USD 3,8500 -0,17%
EUR 4,2721 -0,13%
CHF 3,8963 -0,07%
GBP 5,0527 -0,24%
Wspierane przez Money.pl

Polecamy

Partnerzy

   


 

  
 
    
 
 
 
 
 
 


Powrót do poprzedniej strony Wydrukuj tę stronę

„Przygotowanie pracowników przemysłu spożywczego do oceny sensorycznej artykułów”

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny w Warszawie przesyła w załączeniu ofertę kursu w zakresie:

 „Przygotowanie pracowników przemysłu spożywczego do oceny sensorycznej artykułów”

Program szkolenia zawiera 23 godziny – w tym wykłady (6 godzin), zajęcia laboratoryjne (15 godzin) i seminarium końcowe (2 godziny).

Celem kursu jest określenie przydatności uczestników do oceny sensorycznej poprzez sprawdzenie ich wrażliwości sensorycznej oraz opanowanie nowoczesnych metod badawczych, które w najbliższym czasie znajdą zastosowanie przy kontroli i tworzeniu nowych artykułów spożywczych.

Uczestnik kursu po jego zakończeniu będzie znał swoją przydatność jako członka zespołu oceniającego oraz uzyska zasób wiadomości, który pozwoli mu na zorganizowanie pracowni sensorycznej w macierzystym zakładzie pracy. Otrzyma również zaświadczenie o ukończeniu w/w szkolenia honorowanego przez wszystkie zewnętrzne instytucje zgodnie
z obowiązującymi
normami.

Ponadto absolwent kursu uzyska zasób wiedzy niezbędnej przy zastosowaniu analizy sensorycznej w ramach norm ISO – 9000. Program szkolenia oparty jest o aktualne normy PN-ISO z grudnia 1996 r., kwietnia 1997 r. i stycznia 1998 r. dotyczące analizy sensorycznej tj. metody sprawdzania wrażliwości smakowej i zapachowej oraz ogólne wytyczne wyboru, szkolenia i monitorowania oceniających. Przygotowuje więc uczestnika do stworzenia pracowni sensorycznej w miejscu pracy działającej zgodnie z aktualnymi normami.

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) z dnia 5.03.2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do metod analizy oraz oceny jakości mleka i przetworów mlecznych osoba oceniająca musi mieć dobrą znajomość produktów i posiadać kwalifikacje do przeprowadzenia oceny organoleptycznej, które powinny
być kontrolowane co najmniej raz w roku
przez właściwe władze (załącznik IV artykuł 4 pkt 4 i 5 oraz norma PN-ISO 8586-1 ,,analiza sensoryczna”).

W związku z powyższym zaprasza się do wzięcia udziału w organizowanym szkoleniu wszystkich chętnych zainteresowanych uzyskaniem tytułu organoleptyka artykułów spożywczych, przede wszystkim pracowników z działów laboratoriów, produkcji i handlowo – marketingowych.

Kurs będzie trwał 4 dni i odbędzie się w sali Katedry Żywienia Człowieka UWM Olsztyn – Kortowo Plac Cieszyński 1 (blok 30 sala 204) w dniach  7-10.02.2012 r.

Prosimy o dojazd uczestników do miejsca zakwaterowania w godzinach wieczornych w dniu poprzedzającym rozpoczęcie szkolenia tj. 6.02.2012 r. (poniedziałek).

Uczestnicy będą zakwaterowani w pokojach hotelowych Domu Studenckiego nr 3 przy ul. Oczapowskiego 9 w Olsztynie – Kortowo. Dojazd do Kortowa z dworca PKP lub PKS autobusem nr 3.

Całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad i kolacja) jest zapewnione na terenie miasteczka akademickiego w Kortowie w Klubie ,,ARTON”, ul. Prawocheńskiego 6.

Ilość osób na jednym szkoleniu – 24.  Ze względu na zajęcia praktyczne prosimy o zabranie ze sobą białych fartuchów.

Całkowity koszt uczestnictwa w szkoleniu od jednej osoby wynosi:

- 1000zł + 23% VAT czyli do zapłaty 1230 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści zł) – dla spółdzielni zrzeszonych w KZSM i płacących regularnie składki,

- 1300zł + 23% VAT czyli do zapłaty 1599 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć zł) – dla pozostałych.

W ramach ustalonej opłaty za szkolenie organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, szkolenie według załączonego programu, konspekty oraz zaświadczenia
o ukończeniu kursu.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. oferty zgłoszeniowej (załącznik nr 2) w terminie do 30.01.2012 r.

Ofertę zgłoszeniową można nadać faxem 22 372 03 66 lub 372 03 25.

Wpłacenie przelewem wyznaczonej kwoty pieniężnej od osoby na konto KZSM 53102010970000710201611128 powinno nastąpić po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie w danym terminie lub najwcześniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia w celu zachowania formalności prawnych przy wystawianiu faktur z datą pierwszego dnia kursu.

O przyznanym terminie decydować będzie kolejność przesłanych do KZSM ofert zgłoszeniowych, o czym zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni oddzielnym pismem. Kopię przelewu i potwierdzenie uczestnictwa w kursie wysłane przez KZSM prosimy zabrać
ze sobą, celem okazania tych dokumentów organizatorom kursu.

W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się z kol. Jakubem Krogulcem tel. 22 372 03 66 lub telefon komórkowy  504 986182.

UWAGA: Informację o szkoleniach organizowanych przez Ośrodek Szkoleń KZSM mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej: www.mleczarstwopolskie.kzsm.pl.

Załączniki:

1. Program szkolenia.

2. Oferta zgłoszeniowa.Krajowy Związek Spółdzielni MleczarskichKrajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich
Związek Rewizyjny
ul. Hoża 66/68
00-682 Warszawa