Navigation
KZSM Zw. Rew.

00-682 Warszawa, ul. Hoża 66/68
tel.: 22 372 03 72
fax: 22 372 03 25
e-mail: kzsm@kzsm.org.pl

Kursy walut

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2020-03-27
USD 4,1127 -2,05%
EUR 4,5246 -1,56%
CHF 4,2675 -1,21%
GBP 5,0218 +0,34%
Wspierane przez Money.pl

Polecamy

Partnerzy

   


 

  
 
    
 
 
 
 
 
 


Powrót do poprzedniej strony Wydrukuj tę stronę

Zespół ds. Rynku i Ośrodek Szkoleń

Zespół ds. Rynku i Ośrodek Szkoleń prowadzi działalność w trzech zasadniczych kierunkach:

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. w Warszawie jeszcze jako Krajowe Porozumienie podjął działalność szkoleniową w I kwartale 1993 roku, a 4 kwietnia 1995 roku powołano Ośrodek Szkoleń działający przy KZSM Zw. Rew.

W zakresie działalności szkoleniowej Zespół organizuje szkolenia w Warszawie, Olsztynie  i w innych wybranych miejscach na prośbę zainteresowanych. Istotną pozycją są szkolenia realizowane w spółdzielniach mleczarskich finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa.

Na tej płaszczyźnie należy wyodrębnić w szczególności:

1. Prowadzenie kursów specjalistycznych (technika, technologia, organoleptyka, zarządzanie jakością, skup, transport, mikrobiologia, fizykochemia) przy współpracy  z Wydziałem Nauki o Żywności UWM w Olsztynie na obecnych zasadach zgodnie  z podpisaną umową. Tematy są dostosowywane do zapotrzebowania.

2. Prowadzenie kursów w zakresie wiedzy ogólnej (księgowej, marketingowej,  handlowej, finansowej, samorządowej itp.) w Warszawie. Zamierzamy skoncentrować się  na kursach dla Prezesów Zarządu i Rad Nadzorczych z uwagi na konieczność zatrudniania w charakterze wykładowców przedstawicieli ośrodków decyzyjnych  tj. z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Głównego Inspektoratu Weterynarii, Fundacji programów pomocy dla Rolnictwa itp.

Prowadzimy szkolenia z następujących dziedzin:

-  zmian zakresu organizacji, prawa i ekonomii dotyczących sektora mleczarskiego  i spółdzielczego,

-  aktualnej sytuacji w sektorze mleczarskim,

- możliwości pozyskiwania środków pomocowych z Unii  Europejskiej  dla producentów mleka i przetwórców mleka,

-  warunków produkcji i przetwórstwa mleka w świetle wymogów  
Unii Europejskiej,

- handlu z krajami Unii Europejskiej i świata (eksportu artykułów mleczarskich),

- marketingu mleczarskiego i spółdzielczego, zarządzania, organizacji pracy,

-  księgowości, rachunkowości, podatków, prawa pracy, ubezpieczeń, bhp itp.

 3. Prowadzimy szkolenia finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa.

 Organizujemy kursy dla producentów mleka w zakresie:

kwot mlecznych,

-  możliwości pozyskiwania dopłat unijnych,

-  aktualnej sytuacji w sektorze mleczarskim,

-  jakości mleka w skupie,

-  dobrostanu zwierząt i zagadnień weterynaryjnych.

 Szkolenia dla pracowników spółdzielni mleczarskich obejmują swoim zakresem nastepujące zagadnienia:

systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności (HACCP, ISO),

-  technologiczne (produkcja podstawowych artykułów mleczarskich),

-  techniczne (zapobieganie awariom), 

-   transportowe, 

-  marketingowe.

Są to szkolenia jednodniowe w spółdzielniach mleczarskich. Ilość tych szkoleń uzależniona jest od uzyskanych środków pieniężnych przyznawanych przez Komisję Porozumiewawczą.

4. Współpracujemy z UWM z Wydziałem Nauki o Żywności przy szkoleniach dla zakładów mleczarskich na ,,ścianie wschodniej” ze środków pomocowych pozyskiwanych  przez Uniwersytet w Olsztynie z Unii Europejskiej.

5. Organizujemy Turniej Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie dla przyszłych kadr inżynieryjnych – technicznych branży mleczarskiej. Turniej trwa 3 dni. Przewodniczącym Komitetu Głównego Turnieju Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie jest prof. dr. hab. Stefan Ziajka. Turniej odbywa się raz w roku w wybranych szkołach uczestniczących w turnieju.

6. Współpracujemy z Wydziałem Nauki o Żywności UWM w Olsztynie przy corocznej organizacji sympozjum ,,Technika i Technologia w przemyśle mleczarskim”.

W zakresie działalności marketingowo – informacyjnej Zespół:

 W zakresie organizacji targów Zespół:

  1. Organizuje Targi Mleko-Expo łącznie z imprezami towarzyszącymi:

     -  konkurs ,,Wysoka Jakość Wyrobów Mleczarskich”,

     -  konkurs ,,Super Produkt”,

     - ,,Dzień Produktu Mleczarskiego” (np. twarogu, mleka) połączony z akcją informującą o produkcie i konkursem na ,,Hit produktowy”,

     -  Konkurs na ,,Najładniejsze stoisko”.

 2.  Organizuje coroczny udział w Targach Polagra – Food w Poznaniu.

W zakresie pozostałych działań Zespół planuje rozpocząć lub kontynuować współpracę  z placówkami naukowo-badawczymi, uczelniami, szkołami o profilu mleczarskim, brać udział w miarę możliwości (w osobie przedstawiciela Zespołu) w Walnych Zgromadzeniach  w Spółdzielniach Mleczarskich oraz prowadzić doradztwo specjalistyczne dla spółdzielni mleczarskich.

W Zespole ds. Rynku i Ośrodku Szkoleń są zatrudnione cztery osoby. tel. 22 372 03 66Krajowy Związek Spółdzielni MleczarskichKrajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich
Związek Rewizyjny
ul. Hoża 66/68
00-682 Warszawa