Navigation
KZSM Zw. Rew.

00-682 Warszawa, ul. Hoża 66/68
tel.: 22 372 03 72
fax: 22 372 03 25
e-mail: kzsm@kzsm.org.pl

Kursy walut

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2020-05-25
USD 4,1428 -0,18%
EUR 4,5111 -0,27%
CHF 4,2600 -0,21%
GBP 5,0460 -0,15%
Wspierane przez Money.pl

Polecamy

Partnerzy

   


 

  
 
    
 
 
 
 
 
 


Powrót do poprzedniej strony Wydrukuj tę stronę

Zespół Technologii, Jakości Surowca i Produktów

Zespół Technologii, Jakości Surowca i Produktów

Skład Zespołu:

mgr. inż. Ewa Muszalska, mgr inż. Iwona Serocka, inż. Tadeusz Maliborski

Zespół, oprócz zadań w ramach wydzielonej komórki ds. normalizacji, zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z integracją z Unią Europejską, a w tym:

- prowadzi bieżące konsultacje i doradztwo spółdzielniom mleczarskim, członkom Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich w zakresie technologii, jakości surowca, poprawy jakości produktów oraz interpretacji obowiązujących, bądź planowanych przepisów (unijnych i krajowych),

- reprezentuje interesy Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich wobec innych instytucji, w tym instytucji rządowych (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Inspektorat Weterynarii) i organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką mleczarstwa (Związek Polskich Przetwórców Mleka, Polska Izba Mleka, Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy),

- współpracuje z unijnymi organizacjami pozarządowymi takimi jak: Europejskie Stowarzyszenie Mleczarstwa EDA  oraz Międzynarodowa Federacja Mleczarska FIL/IDF. 

- inicjuje oraz bierze udział w pracach w zakresie krajowych opracowań, ekspertyz, programów i ustawodawstwa dotyczącego sektora mleczarskiego,

- opiniuje opracowania, programy, projekty uregulowań prawnych, odnoszące się do zagadnień związanych z mleczarstwem,  tworzonych przez inne instytucje,

- reprezentuje stanowisko Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich na różnych spotkaniach i konferencjach o tematyce mleczarskiej; 

Zespół Technologii - kontakt tel.: 22 372 03 33,  

Zespół Normalizacji - kontakt tel.: 22 372 03 33, Krajowy Związek Spółdzielni MleczarskichKrajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich
Związek Rewizyjny
ul. Hoża 66/68
00-682 Warszawa