Navigation
KZSM Zw. Rew.

00-682 Warszawa, ul. Hoża 66/68
tel.: 22 372 03 72
fax: 22 372 03 25
e-mail: kzsm@kzsm.org.pl

Kursy walut

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2020-05-26
USD 4,0885 -1,31%
EUR 4,4800 -0,69%
CHF 4,2226 -0,88%
GBP 5,0298 -0,32%
Wspierane przez Money.pl

Polecamy

Partnerzy

   


 

  
 
    
 
 
 
 
 
 


Powrót do poprzedniej strony Wydrukuj tę stronę

Zakładowe Fundusze SzkolenioweKrajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. w Warszawie i Federacja Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce w okresie: od 1 listopada 2013 r. do 31 października 2015 r. zrealizowało Projekt pn. „Zakładowe Fundusze Szkoleniowe dla branży mleczarskiej” (ZFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących; Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki; Poddziałanie 2.1.2. „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności.

W ostatnich trzech miesiącach realizacji ww. projektu zostało przeprowadzone badanie przez zewnętrznego wykonawcę, którego celem była weryfikacja diagnozowania potrzeb szkoleniowych MŚP z udziałem partnerów społecznych oraz mechanizmów współzarządzania przez partnerów społecznych ZFS przedsiębiorców na podstawie realizacji ww. projektu.

Z badania powstał "Raport z rekomendacjami", który zamieszczamy do Państwa dyspozycji, zapoznania się z nim jak również wykorzystania treści w nim zawartych.

- RAPORT Z REKOMENDACJAMI DLA PROJEKTU - POBIERZ TUTAJ

Zakładowe fundusze szkoleniowe dla branży mleczarskiej
UDA-POKL.02.01.02-00-005/13
BIURO PROJEKTU
Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny
00-682 Warszawa, ul. Hoża 66/68, pokój 418, e-mail:  zfs@kzsm.org.pl
tel.  +48 22 372 03 55, +48 22 372 03 45, +48 22 372 03 23Krajowy Związek Spółdzielni MleczarskichKrajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich
Związek Rewizyjny
ul. Hoża 66/68
00-682 Warszawa