Navigation
KZSM Zw. Rew.

00-682 Warszawa, ul. Hoża 66/68
tel.: 22 372 03 72
fax: 22 372 03 25
e-mail: kzsm@kzsm.org.pl

Kursy walut

Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2019-09-17
USD 3,9412 +0,76%
EUR 4,3410 +0,34%
CHF 3,9649 +0,38%
GBP 4,8882 +0,56%
Wspierane przez Money.pl

Polecamy

Partnerzy

   


 

  
 
    
 
 
 
 
 
 


Powrót do poprzedniej strony Wydrukuj tę stronę

Zakładowe fundusze szkoleniowe dla branży mleczarskiej

                                                                                         Szanowni Państwo

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich – Związek Rewizyjny w partnerstwie z Federacją Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce zaprasza do udziału w kolejnym projekcie dofinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  zatytułowanym „Zakładowe fundusze szkoleniowe dla branży mleczarskiej”.

Celem tego projektu jest profesjonalizacja ustawicznego kształcenia pracowników w branży mleczarskiej poprzez opracowanie indywidualnych planów szkoleniowych (dla każdego podmiotu uczestniczącego w projekcie),  dokapitalizowanie zakładowych funduszy szkoleniowych utworzonych we współpracy ze związkami zawodowymi lub  przedstawicielami załogi.  Jest to naturalna kontynuacja projektu „Innowacyjne strategie zarządzania zmianą organizacyjną”, który koncentruje się na zarządzaniu zmianą organizacyjną i usprawnieniach w procesach zarządzania, a praktycznie także przygotowuje do udziału w tym projekcie.               

W ten sposób KZSM-ZR wychodzi naprzeciw zgłaszanym przez Państwa licznym postulatom dotyczącym organizowania zarówno szkoleń zarządczych jak i różnorodnych specjalistycznych dla podnoszenia kompetencji kadry kierowniczej i pracowników.

W przypadku przystąpienia do projektu „Zakładowe fundusze szkoleniowe dla branży mleczarskiej”  i utworzenia zakładowego funduszu szkoleniowego decyzje o tematyce szkoleń, wyborze miejsca, wykładowców i terminów podejmuje indywidualnie każdy podmiot na podstawie własnego planu szkoleniowego przygotowanego z pomocą ekspertów.

Małe i średnie przedsiębiorstwa – definicja w załączeniu, które z pomocą kadry projektu utworzą u siebie zakładowy fundusz szkoleniowy otrzymają finansowanie pełnych kosztów diagnozy potrzeb szkoleniowych i planu szkoleń oraz do 85% kosztów szkoleń zaplanowanych i zrealizowanych przez fundusz do 30 czerwca 2015 roku, jednak średnio na spółdzielnię nie więcej niż 30 770,00 zł. Wydatki te objęte są pomocą de minimis.

Fundusz szkoleniowy zapisany w art. 67 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r., nr 99, poz. 1001 z późn. zm.), służy pracodawcy do racjonalnego planowania szkoleń i gromadzenia środków finansowych  na ich realizację oraz oceny rentowności tych nakładów. 

Pracodawca, w drodze odpowiedniego zapisu w postanowieniach zbiorowego układu pracy lub regulaminu, samodzielnie lub w porozumieniu z pracownikami tworzy fundusz szkoleniowy natomiast  wydatkowanie środków funduszu następuje na podstawie planu szkoleń uzgadnianego przez pracodawcę z zakładową organizacją związkową lub pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Środki na szkolenia mogą pochodzić m.in. z miesięcznych wpłat pracodawcy, a ich wysokość zapisana w ww. ustawie nie może być niższa niż 0,25% funduszu płac, oraz z różnych dotacji. Podmioty uczestniczące w projekcie ze środków zgromadzonych przez fundusz pokrywają 15% kosztów szkoleń zrealizowanych do 30 czerwca 2015r. i średnio na spółdzielnię nie mniej niż 5 430,00 zł (przy dofinansowaniu w kwocie 30 770,00 zł).

Wpłaty, których dokonuje pracodawca, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu już w momencie wpłaty na konto funduszu. Z funduszu mogą być finansowanie lub współfinansowanie koszty kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w tym szkolenia specjalistyczne.

Spółdzielnie zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie i odesłania do dnia 17 stycznia 2014r. na adres ul. Hoża 66/68, 00-682 Warszawa załączonego formularza zgłoszeniowego.

Dodatkowych informacji dotyczących udziału w projekcie udzielają: Jakub Krogulec (22 372 03 66), Melania Lipińska (22 372 03 55), Kaja Rybacka (22 372 03 45) i Marcin Ciszewski (22 372 03 23); e-mail: zfs@kzsm.org.pl.

Z poważaniem

Stanisław Wieczorek                                Waldemar Broś

Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew.               Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew.

W załączeniu:

  1. Formularz rekrutacyjny
  2. Definicja MŚP
  3. Informacja co to jest fundusz szkoleniowy


Krajowy Związek Spółdzielni MleczarskichKrajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich
Związek Rewizyjny
ul. Hoża 66/68
00-682 Warszawa